انتشار:  دوشنبه 28 مرداد 1398  ::  19:35   

اختصاصی کردپرس:

تناقض در سیاست های ایران و ترکیه در قبال PKK

سرویس ترکیه - ترکیه بخش های شمال عراق و مناطقی که PKK  در آنجا حضور دارد را همواره به عنوان حوزه نفوذ خود در نظر گرفته و همواره به حضور خود در آنجا چه با عملیات های نظامی و چه پایگاه های نظامی ادامه داده است که بخشی از این اقدامات در قالب سیاست خارجی نوعثمانی گری ترکیه در سال های اخیر و تلاش برای بازگشت به مرزهای دولت عثمانی قابل فهم و درک است؛ این مسئله کاملا مخالف نگاه ایران به موضوع تمامیت ارضی کشورهای همسایه خود است.

در طول سال های گذشته اگرچه ترکیه همواره تلاش کرده است تا در مبارزه با PKK ایران به عنوان همسایه استراتژیک خود را همسو با خود قرار داده و از موقعیت سوق الجیشی و ممتاز ایران در مقابله با PKK استفاده کند؛ ولی ایران و ترکیه همواره در قبال PKK سیاست های متناقضی را دنبال کرده است. اگرچه در پاره ای از مواقع مواضع هر دو کشور در یک راستا قرار گرفته است و اقدامات مشترکی هم در این خصوص صورت گرفته است ولی مسئله PKK برای ترکیه و ایران همواره دو مسیر جداگانه را سیر کرده است که بارزترین این مسئله را می توان در تکذیب عملیات مشترک ترکیه - ایران به مواضع PKK در اقلیم کردستان عراق نام برد. در واقع ایران در خصوص ورود به خاک عراق و انجام یک عملیات نظامی همواره جانب احتیاط را رعایت کرده و به مانند ترکیه در مبارزه با PKK رفتار نکرده است.

ایران به خصوص در سال های اخیر در خصوص مسئله تمامیت ارضی عراق نسبت به ترکیه حساسیت های بیشتری را رعایت کرده است و در سیاست خارجی خود به این مسئله توجه ویژه ای داشته است. ترکیه همواره در خاک عراق دست به عملیات های نظامی زده و حتی اقدام به تأسیس پایگاه های نظامی در بخش شمال عراق کرده است. چیزی که در تناقض با سیاست های ایران است. ایران به خصوص در دوران حکومت روحانی و تصدی وزارت امور خارجه توسط محمد جواد ظریف به سیاست های گفتگو و مذاکره اهمیت بیشتری داده و دیالوگ را به جای حمله نظامی در اولویت قرار داده است. در حالی که ترکیه سیاست مبارزه مسلحانه با PKK را در بر گرفته است ایران به ممارست در این خصوص اقدام کرده است.

سیاست های ترکیه در قابل کردها در مقایسه با سیاست های ایران بسیار بیشتر امنیتی و نظامی بوده و تناقضات میان ترکیه و ایران در نگاه به PKK و مسئله کردها دقیقاً از همین نگاه نشأت می گیرد. این سیاست های امنیتی ترکیه در خصوص کردها حتی به مرزهای عراق محدود نمانده و در مرزهای سوریه نیز دست به عملیات های نظامی زده شده است چیزی که ایران در سال های اخیر به خصوص در قبال کردهای سوریه از اتخاذ چنین سیاسی های امنیتی – نظامی گری دوری کرده است. ترکیه بخش های شمال عراق و مناطقی که PKK  در آنجا حضور دارد را همواره به عنوان حوزه نفوذ خود در نظر گرفته و همواره به حضور خود در آنجا چه با عملیات های نظامی و چه پایگاه های نظامی و حتی در پاره ای از مواقع با حوزه تجاری و اقتصادی نفوذ خود را تثبیت کرده است که بخشی از این اقدامات در قالب سیاست خارجی نوعثمانی گری ترکیه در سال های اخیر و تلاش برای بازگشت به مرزهای دولت عثمانی قابل فهم و درک است؛ این مسئله کاملا مخالف نگاه ایران به موضوع تمامیت ارضی کشورهای همسایه خود است.

 

خبرگزاری کردپرس/سرویس ترکیه

برچسب‌ها:
#ایران