سرویس ایران
آخرین خبرهای ایران
انتشار:  دوشنبه 18 شهریور 1398  ::  15:19   

آژانس بین المللی انرژی اتمی نصب سانتریفیوژهای پیشرفته ایران را تایید کرد

سرویس ایران - خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه به نقل از "آژانس بین المللی انرژی اتمی" گزارش داد: ایران نصب سانتریفیوژهای پیشرفته را آغاز کرده است.

در بیانیه آژانس آمده است: "ایران نصب سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتر را آغاز کرده و به سوی تولید اورانیوم غنی شده پیش می رود که نقض توافق هسته ای به شمار می رود."

سخنگوی آژانس افزود: "همه سانتریفیوژهای نصب شده آماده آزمایش با  UF6 شده بود، اما هیچ یک در تاریخ های هفتم و هشتم سپتامبر / 16 و 17  شهریور ماه/ با UF6  آزمایش نشدند".

اشاره آژانس به اورانیوم هگزافلوراید است که ماده اولیه سانتریفیوژهاست.