سرویس کرمانشاه
آخرین خبرهای کرمانشاه
انتشار:  دوشنبه 18 شهریور 1398  ::  19:29   

شفافیتِ فعالیت نمایندگان حق مردم است / سید علاءالدین حیدری

سرویس کرمانشاه- مردم به عنوان صاحبانِ حق وکالت نمایندگان و نیز منبع اعتبار نمایندگیِ نمایندگان، از حق آگاهی از عملکرد وکلای خود در حوزه نمایندگی برخوردارند .

هیچ کس تحت هیچ عنوانی نمی تواند این حق را از مردم سلب کند .اینکه مردم بدانند نمایندگان  در طول دوره وکالتِ مردم در مجلس چه می کنند و چه نمی کنند؟ و یا اینکه چطوری امانتِ رای مردم را در مجلس هزینه و بکار گرفته اند؛ یک حق مسلّم است .

همه در برابر مردم مسئولند و نمایندگان به طریق اولی مسئول ترند. چرا که اگر رای مردم و اعتماد همین مردم نبود نماینده هم فاقد این جایگاه می شد .

رای مردم نزد نماینده یک امانت بوده و مردم هم حق دارند که بدانند نماینده آنها این امانت را در راهِ تصویب و یا عدمِ تصویب چه قوانینی بکار گرفته است .

پس لازم است هر چه سریعتر قانون شفافیت عملکرد نمایندگان و همچنین شفاف سازی دارائی های آنان به تصویب برسد .

شایسته نظام اسلامی نیست که نماینده مجلس ما از شفاف سازی رای و ثروتش طفره برود .

 مردم گام دوم انقلاب را با شفافیت بر می دارند و جایی برای خزیدن پشت واژه ها و نطق های پوپولیستی نمی بینند.

در جمهوری اسلامی مسئولیت، مدیریت و نمایندگی  باید در اتاق شیشه ای انجام گیرد.