سرویس کرمانشاه
آخرین خبرهای کرمانشاه
انتشار:  سه‌شنبه 19 شهریور 1398  ::  21:39   

آداب کرمانشاهیان در شام غریبان؛

گریه کنان غمت شام غریبان گرفته اند

سرویس کرمانشاه- امشب سرو آزاده ی کربلا و ۷۲ پروانه ی آسمانیش در پرواز به سوی معبودشان خاموشند. امشب شب خاموشان است. شام غریبان است. اما این خاموشان معجزه ای ابدی در خود دارد که هزاران فریاد نمی تواند گوشه ای از راز و رمزش را بنماید. معجزه ای که تا دنیا دنیاست فریاد هیهات من الذله ثاراله را تکرار خواهد کرد و یاد عاشورا و کربلا و آزادگان جاودانه اش را زنده نگه خواهد داشت.

آداب کرمانشاهیان در شام غریبان

به گزارش خبرنگار کردپرس، مردم کرمانشاه در سوگ مظلومیت شهدای کربلا، اسارت پیام آور کربلا حضرت زینب کبری(س) و اهل بیت امام حسین(ع) و یارانش و بزرگترین ظلم و جور و خیانتی که به مظلومان کربلا روا داشته شد، در سکوت و تاریکی شمع روشن می کنند و می گریند.

مشک های خالی بر دوش

در این شب در هیات های عزاداری صدای طبل و دهل خاموش می شود و صدای نوحه های حزن انگیز و هق هق گریه شیفتگان شهدای کربلا به گوش می رسد.

سال ها پیش دسته ی عزاداری در شام غریبان به راه می افتاد و از خیابان مدرس می گذشت. عزاداران در این دسته دستمال های سیاه بر سر می بستند و مشک های خالی بر دوش می انداختند و در سکوت می گریستند. قدیمی های کرمانشاه می گویند ممکن نبود فردی با دیدن این دسته به گریه نیفتد.

هم اکنون نیز بسیاری از دسته های عزاداری با شمعی در دست در خاموشی و یا با شعرخوانی و نوحه ای به زبان کردی کرمانشاهی خیابان های اطراف هیاتشان را طی می کنند.

صدها شمع افروخته در  تکیه معاون الملک

تکیه معاون الملک که از بناهای تاریخی کرمانشاه است در شب خاموشان حال و هوای خاصی دارد. صدها نفر در شب شام غریبان در حیاط غربی این تکیه جمع می شوند و در سقاخانه یا اطراف حوض لاجوردی و کنار دیوارهای کاشیکاری تکیه شمع می افروزند و تا خاموش شدن شمع ها کنار آن می مانند و به یاد شهدای کربلا عزاداری می کنند.

سفره های محقر در شب خاموشان

زنان کرمانشاهی از قدیم الایام در شب شام غریبان، شام محقر و ساده ای را تدارک می بینند. آنها به یاد کاروان اسیران کربلا سفره ای ساده در خانه ها پهن می کنند و این شب را در غم اهل بیت سوگوارانه می گذرانند.

پختن شیرینی محلی بژی، حلوا و شله زرد در این شب به عنوان نذر و همچنین توزیع شمع، از جمله نذورات کرمانشاهیان در شام غریبان است.