انتشار:  شنبه 19 اسفند  ::  08:45   

خیز هنرمندان نقاش دره شهری برای پاسداشت طبیعت و جنگلهای زاگرس

تعدادی از هنرمندان و نقاشان اهل شهرستان دره شهر در یک حرکت تحسین آمیز با دعوت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان چند سالی است که با استفاده از ابزار هنر نقاشی به سراغ حفاظت از طبیعت این شهرستان و فرهنگ سازی در این زمینه رفته اند.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دره شهر در این زمینه در گفتگو با خبرگزاری کرپرس گفت: به ایتکار منابع طبیعی شهرستان دره شهر از سال 1394طرحی به نام نقاشی روی تخته سنگهای طبیعت این شهرستان آغاز شده است و امسال هم این طرح ادامه داشت.  

آرش مزبانی بیان کرد: به دنبال فراخوان اداره منابع طبیعی دره شهر تعدادی از هنرمندان این شهرستان به این فراخوان پاسخ گفته و کار نقاشی و طراحی روی سنگ های طبیعت این شهرستان را که عمدتا در کنار جاده ها و یا در محل های تفریح است آغاز کردند.

وی گفت: در این طرح نقاشان و هنرمندان چیره دستی همچون علی عزیزپور، سجاده پیروزیان، رعنا صفی خانی،عزتی، شهناز میرهاشمی،علیرضا فهیمی و افراد دیگر  آثار زیبایی را با هزینه منابع طبیعی در دل طبیعت این شهرستان و روی تخته سنگها خلق کردند.

وی گفت: هدف ما از اینکار فرهنک سازی برای محافظت بیشتر از طبیعت به صورت درازمدت،خیزش عمومی برای احترام به جنگل و طبیعت و لبیک گویی به پیام مقام معظم رهبری که گفته اند حفاظت از منابع طبیعی باید به یک فرهنگ تبدیل شود.

مزبانی به موضوع این طراحی ها اشاره کرد و گفت: ما قبلا مطالعاتی را انجام دادیم و مواردی را با موضوع منابع طبیعی طراحی کردیم و در اختیار این هنرمندان قرار دادیم و آنها هم هنرمندانه بر روی تخته سنگهای موجود در طبیعت طراحی کردند.

وی افزود: بیشتر این تابلوها مفهومی و حالتی هشدار آمیز دارند  و مثلا اینگونه موارد را هشدار میدهند که در طبیعت آتش روشن نکنیم،با غذای آماده به کوه برویم، با تبر به مبارزه با درختان نرویم و موارد بسیار دیگر که خوشبختانه این تابلوها و این هشدارها در این ندسال بسیار کارساز بوده و هم اکنون حدود 70 تا 80 درصد مردم این موارد را رعایت می کنند.اکنون بسیاری از مردم با منقل به کوه می آیند و به طبیعت احترام می گذارند.