انتشار:  دوشنبه 21 اسفند  ::  13:03   

معاون عمرانی استاندار کردستان:

ساخت و ساز غیر مجاز دستگاه‎های اجرایی ظلم به مردم است/ پیگیر وصول طلب شهرداری ها از دستگاه ها هستیم

سرویس کردستان- معاون عمرانى استاندار كردستان، ساخت و سازهاى غير مجاز دستگاه هاى اجرايى را ظلم به مردم و شهردارى ها اعلام کرد و گفت: ارتباط هرچه بيشتر فرماندارى ها با معاونت عمرانى استاندارى، ارتقاء كيفيت پروژه ها را به دنبال دارد.

به گزارش کرد پرس، امير قادرى در نشست مشترك فرمانداران و بخشداران تابعه استان، با يادآورى اينكه رياست ستاد بازآفرينى در شهرستان ها به عهده فرمانداران است، خواستار هماهنگى هرچه بيشتر ستاد با كميته برنامه ريزى شهرستان ها شد و خاطرنشان كرد: اگر به بازآفرينى شهرى توجه نكنيم، سكونتگاه هاى غير رسمى روزبه روز افزايش پيدا مى كند.

وى همچنين تاكيد استاندار در خصوص لزوم تقويت مالى شهردارى ها را يادآور شد و اظهار داشت: به جد پيگير اخذ مطالبات شهردارى ها از دستگاه هاى اجرايى هستيم.

قادرى حمايت همه جانبه فرماندارى ها از شهردارى ها را زمينه ساز ايجاد شور و نشاط عمومى در بين مردم دانست و خاطرنشان كرد: براى حمايت از شهردارى ها بايد از سرمايه گذارى بخش خصوصى در پروژه هاى عمران شهرى استفاده كنيم و در اين راستا هر جا فرماندارى ها و شهردارى ها با هم هماهنگ بوده اند موفق تر عمل شده است.

وى بر اهميت مديريت بحران از سوى فرمانداران و بخشداران در ايام نوروز تاكيد كرد و افزود: فرمانداران و بخشداران بايد تا سه رده، مدير و جانشين مديريت بحران را تعيين و معرفى كنند و همچنين لازم است فرمانداران بر ستاد بحران شهردارى ها نظارت كنند.

قادرى با اذعان به اينكه بزرگترين مشكل شهرها، ترافيك است، از فرماندارى ها خواست زمينه ارتباط شهردارى ها با پليس راهور را فراهم كنند تا حوزه رفع معضل ترافيك تقويت شود.

وى همچنين خواستار برخورد قاطع فرمانداران با اعضاى متخلف شوراهاى اسلامى و هماهنگ با شوراهاى حل اختلاف در اين زمينه شد.

قادرى در ادامه با يادآورى اينكه در حريم و محدوده شهرى، شهردارى ها متولى صدور پروانه ساخت و ساز هستند و در حريم روستايى اين مسئوليت بر عهده بخشدارى هاست، افزود: نظارت بر ساخت و ساز در حريم روستاهايى كه در محدوده شهرى قرار گرفته اند بر عهده معاونت عمرانى استاندارى است كه اگر اين مسئوليت بر عهده بخشدارى ها قرار گيرد از آشفتگى و هرج و مرج در ساخت و ساز در اين مناطق جلوگيرى مى شود.