انتشار:  سه‌شنبه 22 اسفند  ::  10:16

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

رتبه اول کشت مکانیزه به استان کردستان رسید

سرویس کردستان- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت:  استان کردستان و گلستان با ۹۸ درصد کشت مکانیزه گندم آبی به طور مشترک رتبه اول در این حوزه و کردستان  با ۹۹ درصد کشت مکانیزه دیم رتبه اول کشوری را کسب کرد.

به گزارش کرد پرس به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، محمدفرید سپری با بیان اینکه متوسط کشت مکانیزه زراعت گندم آبی کشور ۶۳ و کشت مکانیزه گندم دیم ۷۸ درصد  است، گفت:  استان کردستان در سنوات اخیر در راستای افزایش ضریب و ظرفیت مکانیزاسیون و جذب ادوات دنباله بند با همت بهره ‌برداران و حمایت دولت قدم ‌های بزرگی را برداشته است.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۹۲ تاکنون از محل ردیف اعتبارات مکانیزاسیون بالغ بر ۱۷۳ میلیارد تومان اعتبار در راستای بهینه‌سازی مکانیزاسیون استان جذب شده است و این مهم همچنان ادامه دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: کردستان دارای 4 هزار و ۳۴۲ دستگاه بذرکار، 203 دستگاه کشت مستقیم، ۱۰۲۳۶ انواع سمپاش، ۶۳۲ دستگاه خاک‌ورز حفاظتی و ۴۸۷ دستگاه چیزل پکر است.