انتشار:  پنج‌شنبه 23 فروردین  ::  19:03

زانا سعید نماینده جماعت اسلامی کردستان در مجلس عراق در مصاحبه اختصاصی با کردپرس:

عراقی ها منتظر تغییر نقشه‌ سیاسی اقلیم کردستان هستند / انتخابات، سمت و سوی روابط اربیل – بغداد را مشخص می کند

سرویس عراق و اقلیم کردستان – زانا سعید نماینده‌ مجلس عراق از فراکسیون جماعت اسلامی کردستان (کومل) در مصاحبه‌ با کردپرس، اعتماد دوباره‌ مردم اقلیم کردستان به‌ حزب دمکرات (پارتی) و اتحادیه‌ میهنی (یکیتی) در انتخابات پارلمانی پیش روی عراق را بعید نمی داند، اما چنین رویدادی را علیه‌ منافع مردم اقلیم کردستان به‌ ویژه‌ در روابط با عراق ارزیابی می کند.

کردپرس: در آستانه‌ انتخابات پارلمانی عراق، مباحث و پیشبینی ها در صحنه‌ سیاسی این کشور و اقلیم کردستان در خصوص جایگاه‌ کردها در آینده‌ سیاسی این کشور و تاثیر نتایج این انتخابات بر سمت و سوی روابط اربیل – بغداد گرم است. آن چه‌ که‌ بیش از هر چیز در خانه‌ کردها دیده‌ می شود، انشقاق و اختلاف می باشد و وضعیت موجود تشکیل یک ائتلاف بزرگ کردستانی برای مشارکت در انتخابات پارلمانی پیش روی عراق را به‌ محال نزدیک کرده‌ است. با توجه‌ به‌ رویدادهای پسارفراندوم و تضعیف اقلیم کردستان و تعمیق بحران های سیاسی و اقتصادی داخلی، تداوم روند موجود بیش از پیش کردها را به‌ حاشیه‌ می راند. برای ارائه‌ تصویری دقیق تر از وضعیت و جایگاه‌ اقلیم کردستان در عراق در دوارن پسا رفراندوم و رقابت های انتخاباتی احزاب کردستانی و تاثیر نتایج این انتخابات بر آینده‌ روابط اربیل – بغداد و جایگاه‌ اقلیم کردستان در صحنه‌ سیاسی عراق، کردپرس  گفت وگویی را با زانا سعید نماینده‌ حزب جماعت اسلامی در مجلس نمایندگان عراق ترتیب داده که در ادامه می خوانید:  

 

کردپرس: در آستانه انتخابات پارلمانی عراق با توجه به رویدادهای چند ماه اخیر به ویژه رفراندوم استقلال و وقایع کرکوک و تنش در روابط اربیل – بغداد، وضعیت و جایگاه سیاسی کردها در این کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

زانا سعید: بدون شک جایگاه کردها در حاکمیت عراق با تهدید جدی روبرو است، دلیل آن نیز رویدادهای پس از رفراندوم و سیاست شکست خورده برخی از احزاب حاکم در اقلیم کردستان است که نتوانستند روابط با کشورهای همسایه و جهان و خود عراق و همچنین با احزاب اقلیم کردستان را به صورت موفقیت آمیز مدیریت کنند. رفراندوم و وضعیت جدید بهانه ای در دست دولت مرکزی شد تا فشار مضاعفی به اقلیم کردستان وارد آورد و تهدیدی واقعی متوجه‌ حقوق قانونی مردم اقلیم کردستان شود.

از سوی دیگر باید اشاره کنم که هم اکنون هیچ توافق ملی در میان احزاب کردستانی مشاهده نمی شود و روابط میان احزاب و جریان های سیاسی و با حاکمیت خوب نیست و میان مردم و حاکمیت نیز فاصله ای عمیق ایجاد شده است. در چنین وضعیتی با برگزاری انتخابات و در صورت حضور در مجلس نمایندگان عراق دستاورد آنچنانی نصیب کردها نخواهد شد.

کردپرس: ارزیابی شما به عنوان یکی از نمایندگان مجلس عراق از مواضع و دیدگاه لیست و ائتلاف های عربی در عراق در قبال کردها به ویژه در آستانه انتخابات و آغاز تبلیغات انتخاباتی چیست، آیا دارای برنامه یا پروژه خاصی در ارتباط با اقلیم کردستان هستند؟

زانا سعید: احزاب، لیست ها و ائتلاف های انتخاباتی عراقی، آن گونه که در خصوص یکپارچگی خاک عراق و گسترش سلطه و حاکمیت دولت مرکزی بر همه عراق به ویژه اقلیم کردستان و درآمدهای نفتی سخن می گویند و بر آن تاکید دارند و آن چنان که دارای پروژه برای یک عراق مرکزی، متحد و یکپارچه هستند؛ پروژه  و برنامه ای برای همزیستی مسالمت آمیز و اعتراف به حقوق قانونی مردم کردستان و تحقق واقعی نظام فدرالی و تامین حقوق شهروندان ندارند. خیر، شخصا این که یکی از احزاب و جریان های عربی پروژه ای در راستای تحقق حقوق همه عراقی ها و همزیستی میان آن ها و تامین و تحقق حقوق مردم کردستان تدوین و اعلام کرده باشند مشاهده‌ نکرده‌ ام. برعکس، اکثر اهداف و برنامه آن ها تقویت جایگاه  و قدرت دولت مرکزی عراق در مقابل اقلیم کردستان بوده است. 

کردپرس: با در نظر داشتن وقایع روی داده در مقطع رفراندوم و پس از آن، آیا رویکرد احزاب و ائتلاف های عراقی که تشریح فرمودید ناشی از کم کاری و عملکرد احزاب کردستانی نیست؟

زانا سعید: احزاب حاکم اقلیم کردستان دوستان خود را در داخل و خارج از عراق از دست دادند و این نیز نتیجه در پیش گرفتن یک سیاست نامناسب بود. احزاب و طرف های سیاسی عراق قصد تعامل با دو حزب حاکم اقلیم کردستان را ندارند و منتظر این هستند که مردم اقلیم کردستان از طریق انتخابات نماینده های خود در مجلس نمایندگان عراق را تغییر دهند و نقشه سیاسی اقلیم کردستان دچار تغییر و تحول عمیق شود تا آن ها نیز بتوانند با حزب یا احزابی تعامل کنند که تجربه تلخی با آن ها نداشته اند و می توانند با دیدگاه بهتری با دولت عراق تعامل داشته باشند.

کردپرس: پیشبینی می کنید که در نتیجه انتخابات پارلمانی عراق تغییر در نقشه سیاسی و توازن قوا در اقلیم کردستان ایجاد شود؟

زانا سعید: علیرغم این که مردم اقلیم کردستان به صورت گسترده ای ناراضی هستند و تظاهرات چند ماه اخیر علیه حاکمان اقلیم کردستان نیز موید این واقعیت است، اما هم اکنون نیز حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به عنوان دو حزب حاکم اقلیم کردستان دارای بیشترین قدرت و نفوذ می باشند. این دو حزب دارای منابع اقتصادی و قدرت نظامی هستند و تاثیر زیادی بر رای دهندگان و مردم دارند و از این طریق می توانند واجدین شرایط رای دادن را هدایت کنند تا بار دیگر رای خود را به نفع آن ها به صندوق بریزند و تجربه شکست خورده قبل نیز تکرار شود.

کردپرس: اگر حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان بار دیگر و آن گونه که شما پیشبینی می کنید بتوانند اعتماد مردم کردستان را در انتخابات پارلمانی عراق کسب کنند، سرنوشت روابط میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق به کدامین سو خواهد رفت؟

زانا سعید: اگر حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بتوانند در انتخابات پارلمانی عراق بیشترین آرا و کرسی های کردستان در پارلمان را کسب و اعتماد مردمی را جلب کنند، بخش بزرگی از حقوق و امتیازاتی که هم اکنون اقلیم کردستان در عراق از آن برخوردار است، احتمالا نقض خواهد شد و مردم کردستان از آن ها محروم خواهند شد. این دو  حزب طی 14 سال اخیر سیاست صحیحی را در عراق در پیش نگرفته اند و بر رویکرد پیشین نیز پافشاری می کنند و این نیز طرف های عراقی را وا می دارد که به قوانین و دادگاه ها پناه برند تا فشار بیشتری را به اقلیم کردستان اعمال کنند. برای مثال؛ هم اکنون دادگاه فدرالی، شکایتی رسمی در مسئله نفت اقلیم کردستان دریافت کرده است و درخواست شده است که اقلیم کردستان  اجازه صادرات نفت را نداشته باشد و تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت را به دولت مرکزی عراق بازگرداند. فشارهایی از این نوع در آینده افزایش خواهند یافت. اگر بخواهیم اقلیم کردستان تضعیف نشود و محفوظ بماند باید نماینده های آن ها از طریق صندوق های رای و از سوی مردم تغییر کنند.

کردپرس: در مقطع کنونی شاهد ظهور احزاب و جریان سیاسی جدیدی در اقلیم کردستان از جمله "ائتلاف برای دموکراسی و عدالت" و "نسل نو" هستیم، بر این عقیده هستید که این احزاب بتوانند بتوانند رای اقشار معترض و ناراضی اقلیم کردستان را به سوی خود جذب کنند؟

زانا سعید: مردم به چیزهای نو و جدید علاقه دارند. واقعیت این است که عموم مردم از نحوه سیاست ورزی و عملکرد احزاب حاکم اقلیم کردستان ناراضی و خسته هستند. به عقیده من ظهور احزاب و جریان ها و نهضت های سیاسی جدید در صحنه سیاسی اقلیم کردستان برای جان بخشیدن به سیاست و  امیدوار کردن مردم، پدیده میمون و مبارکی است. بر این باورم احزاب جدید در صحنه سیاسی اقلیم کردستان بخش هایی از جامعه را نمایندگی می کنند و توان کسب شماری از کرسی های پارلمان را دارند، اما احتمالا تاثیر آن چنانی نداشته باشند که بتوانند  تغییری در معادلات ایجاد کنند.

کردپرس: هم اکنون اقلیم کردستان در ضعیت ترین موضع در مقابل بغداد است و همان گونه که اشاره فرمودید انشقاق و اختلاف میان احزاب کردستانی نیز در اوج می باشد، دلیل عدم اتحاد و نبود گفتمان مشترک میان احزاب کردستان در این شرایط بغرنج چیست؟

زانا سعید: احزاب سیاسی اقلیم کردستان حاضر به دست کشیدن از منافع حزبی و ویژه خود نیستند و آماده سازش در مقابل هم نمی باشند. به ویژه دو حزب حاکم که اکثریت مناصب و بیشترین قدرت را در اقلیم کردستان به انحصار در آورده اند و حاضر به سازش و انعطاف در مقابل شرکای سیاسی خود در اقلیم کردستان نیستند و این در حالی است که حاضر به سازش در مقابل نهادهای اطلاعاتی جهانی و کشورهای خارجی هستند، اما حاضر به هیچ نوع سازش و انعطافی در مقابل مردم کردستان و احزاب و جریان های سیاسی کردستانی نیستند تا بتوان به توافقی کردستانی برسیم. بر همین اساس، احزاب سیاسی اپوزیسیون اقلیم کردستان لزومی به تداوم حمایت و پشتیبانی از احزاب حاکم نمی بینند و به همین دلیل حصول گفتمان مشترک و اتحاد کردستانی محال شده است.

کردپرس: بر اساس شرایطی که توصیف کردید، به عقیده شما جایگاه کردها در آینده سیاسی مناطق مورد مناقشه و به ویژه کرکوک چگونه خواهد بود؟

زانا سعید:  در استان های کرکوک، نینوا و دیالی که جزو مناطق مورد مناقشه محسوب می شوند، هم اکنون کردها دارای 20 کرسی در مجلس نمایندگان عراق می باشند، اما در انتخابات پیش روی پارلمانی عراق خطری جدی متوجه این کرسی ها است. دلیل آن نیز خارج شدن کنترل این مناطق از دست کردها و بایکوت انتخابات مجلس عراق در استان کرکوک از سوی حزب دمکرات کردستان و همچنین آواره شدن شمار زیادی از ساکنان کرد این مناطق در خارج از آن است. از سوی دیگر،  مجموعه ای از نیروهای مسلح عربی بر این مناطق سلطه دارند. همه موارد مذکور تهدیدهای جدی می باشند که بر آرای کردها در انتخابات پارلمانی عراق در استان های مشمول ماده 140  تاثیر منفی خواهند گذاشت.

کردپرس: حزب جماعت اسلامی که شما نمایندگی آن را در مجلس عراق بر عهده دارید به همراه جنبش تغییر و ائتلاف برای دموکراسی و عدالت در مناطق مورد مناقشه، لیست انتخاباتی "وطن" را تشکیل داده است. با توجه به شرایط موجود و تحلیلی که در خصوص وضعیت و شرایط این مناطق به دست دادید، احتمال  این که این لیست بیشترین کرسی های کردها در این مناطق به ویژه کرکوک را کسب کند، چقدر قوی است؟

زانا سعید: هدف از تشکیل ائتلاف "وطن" کنترل اوضاع و جلوگیری از خسران و ضرور و زیان بیشتر برای کردها است. هدف این لیست امیدوار کردن ساکنان کرد مناطق مورد مناقشه به آینده و نتایج انتخابات می باشد و این که آرای آن ها به هدر نرود. پیش تر اگر هر یک از احزاب به صورت جداگانه و تنهایی در انتخابات شرکت می کردند، قادر به کسب کرسی در مجلس عراق نبودند و آرا مردم به هدر می رفت، اما هم اکنون به دلیل تشکیل لیست "وطن" پیشبینی می کنیم که با اتحادیه میهنی کردستان هر کدام نصف آرا را کسب کنیم.

کردپرس: هم اکنون اخبار و گزارش هایی در رسانه های کردی و عراقی مبنی بر انجام مذاکرات میان مقامات اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق برای بازگشت نیروی پیشمرگ به استان کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه منتشر می شود، آیا شما اطلاعاتی در این زمینه در اختیار دارید و اهمیت این موضوع در مقطع کنونی چیست؟

زانا سعید: به عقیده من این گزارش ها تبلیغات حزب دمکرات کردستان می باشد و از این طریق به دنبال امیدوار کردن اعضا و طرفداران این حزب می باشد. طرف عراقی بر موضع خود مبنی بر عدم اجازه به نیروهای مسلح خارج از نیروهای رسمی وابسته به دولت عراق برای ورود به کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه پافشاری و تصریح دارد. شاید نیروهای پیشمرگ تحت عنوان ارتش عراق و تحت فرماندهی این نیرو و یا نیروهای ضد ترور و هر نیروی رسمی وابسته به دولت عراق به این مناطق بازگردند، اما با وضعیت موجود که نیروی پیشمرگ وابسته و تحت فرماندهی وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان و لشکرهای 70 و 80 اتحادیه میهنی و حزب دمکرات می باشد، بار دیگر اجازه بازگشت به این مناطق را به دست نخواهند آورد.

شخصا معتقد به تشکیل مدیریت مشترک در حوزه‌ های اداری و امنیتی در مناطق مورد مناقشه هستم تا هنگامی که سرنوشت این مناطق نهایی می شود.  تبلیغات و شایعات کنونی در خصوص انجام مذاکرات به منظور بازگشت نیروی پیشمرگ به کرکوک از سوی دولت مرکزی عراق تکذیب شده و در اقلیم کردستان فقط یک حزب در این باره سخن می گوید و هدف آن نیز تبلیغات انتخاباتی است و هیچ اصل و اساسی ندارد.

کردپرس: مقامات نظامی اقلیم کردستان اعلام کرده اند که طی هفته های اخیر مذاکراتی میان آن ها و هیئت ای نظامی آمریکایی و انگلیسی برای بازگشت نیروی پیشمرگ به مناطق مورد مناقشه انجام شده است؛ این کشورها چه منافعی در بازگشت نیروی پیشمرگ به مناطق مورد مناقشه عراق دارند؟

زانا سعید: به دلیل این که هم اکنون تحرکات داعش در این مناطق افزایش یافته است و نیروی پیشمرگ خواستار بازگشت و نقش آفرینی در تامین امنیت این مناطق می باشد، به همین دلیل، وزارت پیشمرگ از آمریکا و انگلیس درخواست کرده اند که راهی برای بازگشت این نیرو بیابند تا آن ها نیز در این مناطق حضور داشته باشند، اما اگر چنین چیزی روی دهد به عقیده من فدا کردن و به کشتن دادن نیروهای پیشمرگ و فرزندان خانواده های فقیر و مستمند کردستان در راستای برخی منافع نامشخص است و من این موضوع را مشروع و برحق نمی دانم و دولت عراق هم حاضر به پذیرش بازگشت نیروی پیشمرگ به مناطق مورد مناقشه نیست مگر این که وضعیت امنیتی این مناطق به سطح بحران برسند و از کنترل دولت مرکزی خارج شوند که چنین چیزی در این مقطع بعید به نظر می رسد و به محال نزدیک است.

مصاحبه و ترجمه: حسن صالحی – سرویس عراق و اقلیم کردستان / خبرگزاری کردپرس