انتشار:  یک‌شنبه 26 فروردین  ::  09:39   

معاون حزب جمهوری خواه خلق ترکیه:

دفاعیه دمیرتاش در دادگاه یکی از مهمترین دفاعیه های تاریخ سیاسی ترکیه خواهد بود

سرویس ترکیه - تکین بینگول، معاون حزب جمهوری خواه خلق ترکیه و مسئول حقوق بشر این حزب در اظهاراتی با اشاره به دفاعیه صلاح الدین دمیرتاش در دادگاه عنوان کرد: دفاعیه دمیرتاش یکی از مهمترین دفاعیه های تاریخ سیاسی ترکیه خواهد بود.

به گزارش کردپرس به نقل از ورزنامه جمهوریت، تکین بینگول، معاون حزب جمهوری خواه خلق ترکیه و مسئول حقوق بشر این حزب در ارزیابی خود از دفاعیه دمیرتاش در برابر اتهامات وارد شده به وی گفت: دفاعیه صلاح الدین دمیرتاش در تاریخ ماندگار خواهد بود. دفاعیه وی اظهار پشیمانی نبوده و از کارهایی که انجام داده است تا آخر دفاع کرده و با آگاهی کامل پشت تمام اظهارات و سخنانش مانده است. دفاعیه وی با باور به درست بودن کارهایی که انجام داده است تنظیم شده است. به نظر من در تاریخ سیاسی ترکیه یکی از مهمترین دفاعیه ها همین دفاعیه دمیرتاش خواهد بود. مانند دفاعیه "دنیز"ها در دادگاه.

وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: حال خواهیم دید دادگاه تا چه اندازه صادقانه برخورد کرده و از مدارک موثق ارائه شده تحت تاثیر قرار گرفته و بی طرفانه حکم خواهد داد یا خیر. امیدوار سیاستمداری مانند صلاح الدین دمیرتاش که در سیاست ترکیه جایگاه بسیار مهمی دارد هر چه سریعتر آزادی خود را به دست آورده و بار دیگر فعالیت های سیاسی خود را از سر بگیرد. انتخابات بسیار حساس ریاست جمهوری را پیش رو داریم، حزب دموکراتیک خلق ها در سیاست ترکیه رای قابل توجهی دارد، در آخرین انتخابات 6 میلیون رای به دست آورده اند. بنابراین این حزب اهمیت بسیار زیادی در انتخابات خواهد داشت.

 

کد خبرنگار: 30102