انتشار:  سه‌شنبه 28 فروردین  ::  12:03   

هشدار رئیس حزب سعادت به حکومت ترکیه:

اگر فشارها ادامه داشته باشد مردم طغیان خواهند کرد

سرویس ترکیه - تمل کارا مولا اوغلو، رئیس حزب سعادت ترکیه به حکومت این کشور هشدار داد: اگر شما این گونه ادامه داده و فشارها را افزایش دهید، هیچ تردیدی نداشته باشید که اگر مردم طغیان کنند مسبب آن شما هستید.

به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری Diken، تمل کارا مولا اوغلو، رئیس حزب سعادت ترکیه در اظهاراتی عنوان کرده است: در یک کشور اگر عدالت وجود نداشته باشد، آرامش و صلح نیز وجود نخواهد داشت. گناه این وضعیت را به گردن جماعت گولن انداختند ولی این جماعت خود به خود به این مقام ها دسترسی پیدا نکرده است. جماعت گولن را این دوستان {اشاره به حکومت حزب عدالت و توسعه} روی کار آورده اند. سال ها برابر با هم آواز سر دادند. وزارت های مشخصی را صرفا به خاطر آنان تاسیس کردند. وزارت دادگستری را شما به آنان دادید. تشکیلات پلیس را از ریشه شما تسلیم آنان کردید. در دیگر موسسه ها آنان را جا داده و اجازه دست بردن در کنکورها و امتحانات دیگر را شما به آنان دادید. تمام این ها در زمان اقتدار شما اتفاق افتاده است ولی شما نمی خواهید قبول کنید.

وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرده است: حکومت با احتمال اقدامی دیگر از وضعیت فوق العاده در کشور دست برنمی دارد. اگر شما این گونه ادامه داده و فشارها را افزایش دهید هیچ تردیدی نداشته باشید که اگر مردم طغیان کنند مسبب آن شما هستید. زیرا هر به پا خواستنی در اثر یک فشار صورت می گیرد. کسانی که در اثر فشارها نمی توانند نفس بکشند دست به طغیان می زنند. شما مردم این مملکت را وادار به طغیان می کنید. این گونه ادامه ندهید، اشتباه می کنید. در جایی که عدالت وجود داشته یاشد هر چند اشتباه هم صورت بگیرد مکانیزم عدالت آن را جبران خواهد کرد. ولی اگر رهبران با استفاده از همین عدالت به مردم فشار بیاورند، عدالت نمی تواند چیزی را درمان کند.

 

کد خبرنگار: 30102