انتشار:  سه‌شنبه 4 اردیبهشت  ::  09:49   

نماینده حزب جمهوری خواه خلق ترکیه:

نامزدی عبدالله گل از سوی CHP به هیچ عنوان مطرح نیست

سرویس ترکیه - جیحون ایرگیل، نماینده بورسا در پارلمان ترکیه از حزب جمهوری خواه خلق با رد تمام احتمالات و ادعاهای مطرح شده مبنی بر نامزدی عبدالله گل در انتخابات ریاست جمهوری از سوی این حزب عنوان کرد: نامزدی عبدالله گل از سوی CHP به هیچ عنوان مطرح نیست.

به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری Diken، جیحون ایرگیل، نماینده بورسا در پارلمان ترکیه از حزب جمهوری خواه خلق ترکیه با رد تمام احتمالات و ادعاهای مطرح شده مبنی بر نامزدی عبدالله گل در انتخابات ریاست جمهوری به صورت مشترک از سوی حزب سعادت و حزب جمهوری خواه خلق ترکیه عنوان کرد: هیچ نیازی به بحث پیرامون این مسئله وجود ندارد. این مسئله برای ما و هواداران ما به هیچ عنوان مطرح نیست.

وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: عبدالله گل در هر بی قانونی و ناحقی که در این کشور رخ داده سهم مستقیمی داشته استو تنها چیزی که حزب ما در خصوص نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری می تواند به عبدالله گل بگوید این است: "خدا نگهدار". در 24 ژوئن باید هر شهروندی این سوال را از خود بپرسد: سرنوشتم را، کارم، فرزندانم، آینده ام و زندگی ام را به تصمیم یک فرد واگذار خواهد کرد؟

 

کد خبرنگار: 30102