انتشار:  چهارشنبه 17 مهر 1398  ::  11:00   

مشکلات اقتصادی و نقش آن در افزایش آمار مددجویان و نیازمندان ایلامی

سرویس ایلام - مدیرکل کمیته امداد استان ایلام در نشست با تعدادی از پژوهشگران و اساتید دانشگاههای ایلام که با محوریت توانمندسازی و محرومیت زدایی خانواده های مددجوی این نهاد برگزار شد، بر نقش مشکلات اقتصادی در افزایش آمار مددجویان و نیازمندان ایلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، ضیاء رضایی ادامه داد: در حالی که تا آبان 97 جمعیت تحت حمایتی این نهاد در استان در حال کاهش و حدود 20 هزار خانوار بود در قالب همین تبصره جمعیت این مددجویان به حدود 29 هزار نفر رسیده که 13 درصد جمعیت این استان را شامل می شود.

وی افزود: هدف اصلی از تحت حمایت قرار دادن این خانواده ها این است که این نهاد در آینده از طریق اشتغال و کارآفرینی زمینه توانمندسازی این خانواده ها را فراهم نماید.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی را از مهم ترین و تأثیرگذارترین دستگاهها در زمینه محرومیت زدایی دانست و گفت: با توجه به مأموریتها و اهداف این نهاد، در سالهای گذشته از ظرفیتهای دانشگاهها و مراکز آموزشی استان در راستای محرومیت زدایی، اشتغال و توانمندسازی خانواده های نیازمند به خوبی استفاده شده است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت استارت آپ ها، دانشگاهها و موسسات دانش بنیان در زمینه ایجاد اشتغال و کارآفرینی و همچنین توانمندسازی خانواده های نیازمند از برنامه های مهم این نهاد بوده که امسال در همین زمینه چند همایش کارآفرینی با همکاری همین استارت آپ ها برگزار شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام تصریح کرد: وضعیت اقتصادی کشور در دو سال اخیر باعث گردیده که دولت در قالب تبصره 14 اجازه افزایش مددجویان این نهاد را تا سقف معینی صادر کند که در همین زمینه از آبانماه سال گذشته تاکنون حدود 8 هزار نفر به جمعیت مددجویی این نهاد در استان ایلام اضافه شد.

به گزارش کردپرس، در ادامه این نشست اساتید و پژوهشگران شرکت کننده نظرات و دیدگاههای خود را در زمینه کارآفرینی مددجویان و نیازمندان این استان ارائه و آمادگی خود را برای همکاری علمی و پژوهشی با کمیته امداد اعلام نمودند.