سرویس اقلیم کردستان
انتشار:  چهارشنبه 17 مهر 1398  ::  15:51   

متهم شدن سرپرست استانداری کرکوک بە تصفیە کُردها در ادارات استان

سرویس عراق و اقلیم کردستان - فراکسیون برادری متشکل از نمایندگان احزاب کردستانی در شورای استانی کرکوک، با انتقاد شدید از عملکرد سرپرست استانداری کرکوک، وی را بە دشمنی با کردها و تصفیە  آنان در ادارات کرکوک متهم کردند.

بە گزارش کردپرس، نمایندگان کُرد عضو فراکسیون برادری متشکل از نمایندگان احزاب کردستانی در شورای استانی کرکوک، طی نشستی خبری با انتقاد شدید از عملکرد راکان سعید جبوری استاندار کرکوک وی را بە دشمنی با کردهای این استان و تلاش برای تداوم تعریب و تغییر بافت جمعیتی کرکوک متهم کردند.

اعضای فراکسیون برادری اعلام کردند کە تمامی اقدامات جبوری کە از اعراب سنی بودە و پس از برکناری نجم الدین کریم استاندار کُرد پیشین کرکوک توسط دولت مرکزی عراق و در اکتبر 2017 میلادی، بە عنوان سرپرست موقت استانداری کرکوک منصوب شدە، بر علیە کردها و بە ویژە روستاهای کردنشین استان کرکوک بودە و در تلاش برای انتقال اعراب دیگر مناطق  بە کرکوک و افزایش شمار آنان در این شهر است.

این فراکسیون ضمن اعلام اعتراض و نارضایتی شدید نسبت بە اقدامات جبوری گفتند کە وی اقدام بە اجرای دوبارە سیاست تعریب و  تغییر بافت جمعیتی کرکوک و مناطق داقوق، دبس، سرگران و لیلان کردە و از سوی دیگر نیز مقامات کُرد در ادارات و مناصب مختلف استان کرکوک را اخراج و افرادی از اعراب را جایگزین آنان کردە و در این راستا هیچ توجهی بە اعتراضات نمایندگان کُرد شورای استانی نکردە و برخی نمایندگان عرب و ترکمن شورای استانی با وی همکاری کردە اند.

همچنین تاکید کردند کە اقدامات جبوری نقض قوانین کشور عراق و در تناقض با اصول همزیستی مسالمت آمیز در کرکوک و نمایانگر تعصب و ذهنیت قوم گرایانە وی بوده و موجب اخلال در ثبات سیاسی و اجتماعی کرکوک می شود.

نمایندگان کُرد شورای استانی کرکوک اعلام کردند کە جبوری و افراد وابستە بە وی، مسئول برهم زدن وضعیت کرکوک و ایجاد مشکلات استان بودە و باید هرچە زودتر بە این اقدامات خود پایان دهد.