انتشار:  دوشنبه 24 اردیبهشت  ::  09:03

مدیرکل تأمین اجتماعی استان ایلام در گفتگو با کردپرس:

بیمه تأمین اجتماعی خبرنگاران ایلامی روند ساده تری به خود می گیرد/ پرداخت ماهیانه 17 میلیارد تومان حق بیمه در ایلام

سرویس ایلام- مدیرکل تأمین اجتماعی استان ایلام گفت: بیمه خبرنگاران شاغل در نشریات و خبرگزاری های این استان نسبت به گذشته  روند ساده تری به خود می گیرد و برخی ضوابط اداری همچون بازرسی از دفاتر فعالیت این خبرنگاران حذف می شود.

سهیلا ملکشاهی در گفتگو با خبرگزاری کردپرس با بیان اینکه قبلا روند بیمه خبرنگاران و تأیید فعالیت حرفه ای و بیمه ای این قشر با نوعی سخت گیری های مقرراتی همراه بوده است گفت: هم اکنون این قشر  با ارائه مستندات کافی و معرفی نامه از ارشاد و دفاتر نشریات می توانند از مزایای بیمه تأمین اجتماعی برابر مقررات جاری تأمین اجتماعی بهره مند شوند.

وی در خصوص نوع پوشش بیمه ای خبرنگاران هم گفت: با توجه به اینکه حرفه خبرنگاری از جمله زیرمجموعه های مشاغل سخت و زیان آور تعریف شده است گفت: تأمین اجتماعی نیز همین قانون  را در مورد مدت زمان پرداخت حق بیمه از سوی این قشر اجرایی می کند.

رتبه نخست استان ایلام در بیمه زنان خانه دار

مدیرکل تأمین اجتماعی استان ایلام در ادامه به طرح بیمه تأمین اجتماعی زنان خانه دار در این استان اشاره کرد و گفت:بیمه زنان ایلامی سال گذشته در این استان نسبت به مدت زمان پیش از آن با افزایش 17 درصدی مواجه بوده است.

ملکشاهی تصریح کرد: استان ایلام از این نظر توانست در سال 96 رتبه نخست کشور را به دست آورد و گامهای بلندی را در زمینه بیمه  زنان خانه دار بردارد.

وی با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی هیچ کمکی را از دولت دریافت نمی کند افزود: با این حال این سازمان در استان ایلام تاکنون به همه تعهدات خود در قبال بیمه شدگان و طرفهای قرارداد عمل کرده است.

پرداخت ماهیانه 17 میلیارد تومان حق بیمه  توسط تأمین اجتماعی ایلام

  مدیرکل تأمین اجتماعی استان ایلام تصریح کرد: این اداره کل علاوه بر هزینه های جاری و متفرقه دیگر، ماهیانه بیش از 17 میلیارد تومان فقط حق بیمه به مستمری بگیران و بیمه شدگان پرداخت می کند.

وی همچنین بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را از دیگر خدمات برجسته این سازمان عنوان کرد و گفت: این کارگران چنانچه از مدارک و مستندات لازم از جمله کارت فنی برخوردار باشند از خدمات بیمه ای تأمین اجتماعی برخوردار می شوند.

ملکشاهی با عنوان اینکه هم اکنون بیش از 15 هزار کارگر ساختمانی در استان ایلام از خدمات بیمه ای استفاده می کنند افزود: این درحالی است که زمینه سودجویی برخی متخلفان از طرح بیمه اجتماعی کارگران وجود داشته و این سازمان تمهیدات خاصی را برای شناسایی این متخلفین در نظر گرفته است.