انتشار:  دوشنبه 31 اردیبهشت  ::  13:42

کیفر خواست دمیرتاش توسط دادستان های وابسته به جماعت گولن تهیه شده است

سرویس ترکیه - صلاح الدین دمیرتاش، نامزد حزب دموکراتیک خلق ها در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرده است: کیفرخواست تهیه شده علیه بنده توسط دادستان هایی صورت گرفته است که وابسته به جماعت گولن بودند.

به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه بیرگون، صلاح الدین دمیرتاش، نامزد حزب دموکراتیک خلق ها در انتخابات ریاست جمهوری 24 ژوئن 2018 در حساب شخصی خود در توییتر عنوان کرده است: کیفرخواست تهیه شده علیه بنده توسط دادستان هایی صورت گرفته است که وابسته به جماعت گولن بودند. تمام دلایل و مدارکی که تحت عنوان اتهامات وارد شده است تماماً بی پایه و اساس است. کیفرخواستی که با تکیه بر آن مرا دستگیر و زندانی کرده اند از سوی 12 دادستان جمهوری ترکیه وابسته به جماعت گولن به صورت های جداگانه تهیه شده و هنوز هم با تکیه بر این اتهامات بی پایه و اساس آماده شده است. تمام تهمت هایی که در این خصوص به من وارد شده است با هدف بدنام کردن من در عرصه سیاسی است. من به دلیل حوادث 6 – 8 اکتبر محاکمه نمی شوم. به خاطر این اتهامات هم زندانی نشده ام. ولی آنقدر با تیترهای "فراخوان دمیرتاش برای کوبانی" اخبار منتشر شده است افکار عمومی با توجه به این تهمت ها و دروغ ها تصور می کنند من واقعا چنین پیامی منتشر کرده ام. من در تاریخ های 7، 8 و 9 اکتبر تنها 3 پیام دارم که در هر 3 پیام هم مردم را به پرهیز از خشونت دعوت کرده ام.

 

کد خبرنگار: 30102