انتشار:  سه‌شنبه 23 مهر 1398  ::  08:43   

حمایت تام جمهوری آذربایجان از عملیات چشمه صلح

سرویس ترکیه - علی حسن اوف، معاون اول رئیس جمهور آذربایجان در اظهاراتی با اشاره به عملیات نیروهای ارتش ترکیه در شمال سوریه تحت عنوان "عملیات چشمه صلح" عنوان کرد: تمامی عملیات هایی که ترکیه انجام داده است آذربایجان اولین کشوری بود که از آن حمایت کرده است و به این حمایت ها هم ادامه خواهد داد.

به گزارش کردپرس، علی حسن اوف، معاون اول رئیس جمهور آذربایجان در اظهاراتی با اشاره به عملیات نیروهای ارتش ترکیه در شمال سوریه تحت عنوان "عملیات چشمه صلح" عنوان کرد: «دو کشور برادر ترکیه و آذربایجان هر زمان همدیگر را حمایت کرده است. در عرصه بین المللی و مسائل مهم و حساس منطقه ای این دو کشور هر زمان رفتاری مشابه را اتخاذ کرده اند. مردمانی که در ترکیه و آذربایجان زندگی می کنند، با این نگاه که یک ملتی هستند که دو دولت را نمایندگی می کنند در تمامی مسائل کنار هم بوده و به این اتحاد نیز ادامه خواهند داد».

معاون اول رئیس جمهور آذربایجان در گفتگو با خبرگزاری دمیراورن ترکیه تصریح کرد: «آذربایجان هر زمان از سیاست های ترکیه در عرصه بین المللی حمایت کرده است. در ترکیه هرچه اتفاق بیوفتد ما نیز همان را در اینجا حس کرده و با آن زندگی خواهیم کرد. تمام مسائلی که ترکیه با آن روبه رو است را آذربایجان نیز همان مشکلات را دارد. آذربایجان هر زمان در کنار ترکیه خواهد بود. در تمامی عملیات هایی که ترکیه انجام داده است آذربایجان اولین کشوری بود که از آن حمایت کرده است و به این حمایت ها هم ادامه خواهد داد».

 

کد خبرنگار: 30102

برچسب‌ها:
#ترکیه
#سوریه