انتشار:  چهارشنبه 24 مهر 1398  ::  20:58   

مرحله دوم توزيع نوشت افزار در مدارس كرمانشاه آغاز شد؛

قبوض كاغذي برق، نوشت‌افزار دانش‌آموزان استثنائي شد

سرویس کرمانشاه- مرحله دوم توزيع نوشت افزار از محل صرفه‌جويي حذف قبوض كاغذي اينبار در مدارس استثنايي كرمانشاه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار کردپرس، با حضور مديرعامل و معاونان شرکت توزیع نیروی برق، در مدرسه استثنايي باغچه بان واقع در شهرك الهيه كرمانشاه، دور دوم توزيع نوشت افزار از محل صرفه جويي حذف قبوض كاغذي برق آغاز شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه، با اشاره به اينكه توزيع لوازم التحرير، اقدامي هماهنگ و يكپارچه از طرف وزارت نيرو و شركت توانير بوده و شركت هاي توزيع آن را اجرايي كرده اند، گفت: براساس اطلاع رساني هاي انجام شده، از اول مهرماه، قبوض كاغذي تمام مشتركان برق سراسر كشور حذف و قبض پيامكي جايگزين آن مي شود.

اميدعلي مرآتي افزود: با حذف قبوض كاغذي هيچگونه افزايش بهايي در برق مصرفي مشتركين لحاظ نمي شود و بستر براي اجرايي شدن دولت الكترونيكي در اين بخش فراهم شده است.

وی خاطرنشان كرد: حذف قبوض كاغذي علاوه بر كمك به حفظ محيط زيست به دليل كاهش مصرف كاغذ، در هزينه هاي جاري صنعت برق هم تاثيرگذار است، به طوريكه از محل صرفه جويي هزينه صدور قبوض كاغذي، امكان تامين ۱۰۰ هزار بسته لوازم التحرير براي دانش آموزان كم برخوردار سراسر كشور فراهم شده است.