انتشار:  چهارشنبه 23 خرداد  ::  09:16

کُردپرس گزارش می دهد؛

از کارت سوخت تا سهمیه بندی بنزین

سرویس ایران-کمیسیون انرژی هرگونه استفاده از کارت سوخت را به معنی بازگشت سهمیه بندی بنزین ندانست.

به گزارش کُردپرس بعد از انتشار اخباری مبنی بر لزوم استفاده از کارت های سوخت شخصی در جایگاه های سوخت،اعضای کمیسیون انرژی اعلام کردند که،منظور از استفاده مجددد از کارت سوخت سهمیه بندی نیست.نظر کمیسیون انرژی در زمان بررسی برنامه ششم توسعه بر این بود که کارت سوخت حفظ شود چراکه کارت پایه تمام بررسی ها است و میزان مصرف و نظم استفاده از سوخت را نشان می دهد.در سال 85 وضعیت توزیع سوخت در کشور نابسامان بود. کارت های سوخت برای مدیریت مصرف سوخت در کشور ایجاد شد و در این راستا ارقام زیادی برای شکل گیری کارت سوخت هزینه شد.

نهفته شدن فساد در پشت پرده استفاده از سوخت

 توجیه دولت پس از تک نرخی شدن سوخت برای حذف کارت سوخت این بود که کارت سوخت برای جلوگیری از قاچاق ایجاد شده و اکنون دیگر به دلیل تک نرخی شدن قاچاق معنایی ندارد در حالی که مجلس معتقد بود که زیرساخت های کارت سوخت باید حفظ شود.پشت پرده استفاده از سوخت فسادهایی نهفته شده که کارت سوخت می تواند آن را مدیریت کند.در شرایط کنونی که قیمت ارز افزایش یافته برای کنترل مصرف سوخت مجددا می توان از کارت سوخت استفاده کرد.

منظور از استفاده مجددد از کارت سوخت سهمیه بندی نیست

احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی در این رابطه اظهار کرد:  منظور از استفاده مجددد از کارت سوخت سهمیه بندی نیست بلکه هدف کنترل میزان مصرف است و قرار نیست بنزین سهمیه بندی و یا دو نرخی شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بازگشت مجدد کارت سوخت به جایگاه های می تواند استفاده از کارت های سوخت شخصی و یا کارت جایگاه ها باشد.