انتشار:  چهارشنبه 23 خرداد  ::  16:46

بازتاب نظر یک خواننده کرد پرس در انتقاد از یک رویه

استفاده های تبلیغاتی یک مدیر از مناسبت های گوناگون

سرویس کردستان – یکی ازمخاطبان کرد پرس با نام اختصاری «ع-صادقی) در یادداشتی برای کرد پرس فرستاده از از یک رویه چند ساله در اعلام برخی تصمیمات مناسبتی انتقاد کرده است این یادداشت را در ادامه می خوانید:

چند سالی است که به یمن حضور مدیری سیاسی در راس اداره ای مرتبط با وضعیت ادارات استان در استانداری کردستان و بنا به تصمیم غلطی که در گذشته اتخاذ شده است، مسئولیت اعلام تصمیمات ساده مذهبی و ملی و محلی بر عهده همین مدیر قرار گرفته است در حالی که بسیاری از این اعلام ها وظیفه ادارات دیگر را اداره روابط عمومی است.

اظهارات گاه و بیگاه خود در مناسبت های مذهبی با هدفی غیر از اهداف اداری، شاید از دیدگاه آن مدیر یا کسانی که چنین تصمیمی گرفته اند با هدف مشعوف نمودن کارمندان ادارات انجام شود و در نهایت برای پر کردن عقبه سیاسی آن مدیر باشد اما قاعدتا چنین رویه ای نتیجه عکس خواهد شد و اعتبار روابط عمومی ادرارت و از جمله روابط عمومی استانداری را مخدوش خواهد شد.

از جمله این افاضات فائقه ، اعلام تصمیم تعطیلی مناسبت هایی است. که در اختیار استان بوده وتوسط  مدیریت شورای اداری استان (استاندار) اخذ و به ادارات ابلاغ میگردد در مدیریت قبلی استان بنا به ملاحظاتی مسئولیت اعلام این برنامه ها را به معاونت مدیریت سیاست بازی استان! واگذار نمودند که به نمایندگی از طرف استاندار مسئول اعلام این گونه برنامه ها باشد و متاسفانه این رویه در مدیریت جدید نیز بنا به همان ملاحظه ادامه دارد تا این مدیراداره سیاسی همچنان سوگلی سیاسی بودن خود را حفظ  کند و همچنان حامل پیام های شادی برای ادارات استان باشد در آخرین اظهارات ایشان تعطیلی زود هنگام روز پنجشنبه به مناسبت شب عید فطرمی باشد.

اولا اینگونه تصمیمات قطعا در شورای عالی اداری استان به مدیریت استاندار گرفته و ابلاغ می شود که مسئولیت اعلام آن به عهده استاندار بوده که نهایتا توسط روابط عمومی استانداری  وبه صورت تصمیمی مدیریتی و به صورت عادی اعلام می گردد متاسفانه در یک سنت غلط چند ساله این نوع تصمیمات را بعهده اداره ای از استانداری واگذارکرده اند که این مدیر با اعلام اینگونه تصمیمات از آن بهره برداری سیاسی بنماید.  در حالی که می توانست در قالب  بیانیه ای معمولی توسط روابط عمومی استانداری در اختیار ادارات و سازمان ها قرارگیرد. اینگونه رفتارهای عامه پسند هدفی جزخدمت به جناح سیاسی مطبوع ندارد و  متاسفانه طیف مذکور درغفلت برخی دستگاه های مرتبط ، از همه ظرفیت های موجود برای خوب جلوه دادن خود و در کل طیف سیاسی خود نهایت استفاده را می نماید. انتظار می رود در لابلای پوشه های قطور مدیران کمی هم به ظرافت اقدامات سیاسی برخی افراد سوداگر توجه شود هرچند که اینگونه حرکات بزعم مدیران ارشد معمولی به نظر می رسد ولیکن اجرای یک ابلاغیه مدیریتی توسط فردی که تارو پودش از سیاسیت تنیده شده نمی تواند خالی از اغراض باشد و قطعا آن را با ارزیابی  سیاسی جناح مربوطه اش متصف خواهند نمود و نقش خود را بالاتر از شورای اداری استان تصویر می نماید. در حالیکه هزاران کار زمین مانده و انجان نشده در استان وجود دارد که مسبب اصلی آن همین قشری نگری این چند نفر می باشند حال با چنین اقدامات سوداگرانه ناکارآمدی خود را می پوشانند.