سرویس اقلیم کردستان
انتشار:  چهارشنبه 30 خرداد  ::  15:21

عدنان عثمان از رهبران جنبش تغییر در گفتگو با کردپرس:

جنبش تغییر به‌ دنبال خلع سلاح احزاب اقلیم کردستان است

سرویس عراق و اقلیم کردستان – یکی از رهبران جنبش تغییر گزارش ها مبنی بر طرح این حزب برای تشکیل شاخه‌ نظامی را تکذیب نمود.
 

عدنان عثمان از رهبران جوان جنبش تغییر (گوران) در مصاحبه‌ با خبرگزاری کردپرس، در خصوص گزارش ها مبنی بر تلاش این حزب برای تشکیل شاخه‌ نظامی و در پیش گرفتن رویکرد نظامی گفت: جنبش تغییر به‌ هیچ عنوان شاخه‌ نظامی نخواهد داشت. اما این جنبش تمامی راهکارهایی را که‌ دیگر احزاب را خلع سلاح و شاخه‌ نظامی آن ها را منحل می سازد، بررسی می کند.

نماینده‌ پیشین پارلمان کردستان عراق، افزود: از سوی دیگر، جنبش تغییر از این مهم غافل نخواهد بود که‌ بتواند به‌ عنوان یک حزب از خود دفاع کند و این نیز فقط منوط به‌ تشکیل شاخه‌ نظامی نیست. راهکارهای دیگر وجود دارد و آن هم وجود نیرویی ملی در اقلیم کردستان است که‌ تحت کنترل و فرمان هیچ یک از احزاب و ابزاری در مناقشات و تنش های سیاسی و حزبی نباشد.

وی در این مصاحبه‌ که‌ مشروح آن طی روزهای آینده‌ منتشر خواهد شد، تصریح کرد: نیروی نظامی در اقلیم کردستان باید در خدمت مردم قرار گیرد، نه‌ اینکه‌ به‌ کارتی در مناقشات و کشمکش های حزبی تبدیل شود. جنبش تغییر با توجه‌ به‌ وضعیت موجود که‌ احزاب دیگر دارای شاخه‌ نظامی هستند، گزینه‌ های زیادی برای بررسی دارد، اما تشکیل شاخه‌ نظامی در مانیفست این حزب جایی ندارد.