انتشار:  دوشنبه 4 تیر  ::  11:59

فلاحت پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی شد

سرویس ایران-حشمت الله فلاحت پیش پس از ۱۴ سال ریاست علاالدین بروجروی،به ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رسید.

به گزارش کُردپرس،روز گذشته در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حشمت‌اللّه فلاحت‌پیشه با رأی اکثریت اعضای کمیسیون به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در یک سال آینده انتخاب شد.
در این جلسه، محمدمهدی برومندی و کمال دهقانی‌فیروزآبادی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند، نجفی خوشرودی نیز به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شد.

براساس این گزارش، در این جلسه، محمدجواد جمالی و محمدابراهیم رضایی به عنوان دبیران اول و دوم این کمیسیون در سال سوم انتخاب شدند.

همچنین رحیمی عضو فراکسیون امید با بیان این مطلب که فلاحت پیشه کاندید این فراکسیون برای تصدی این پست بود،با حمایت قاطع فراکسیون امید به ریاست کمیسیون امنیت ملی رسیده است.