انتشار:  یک‌شنبه 12 آبان 1398  ::  23:36   

آقایان! مردم بی بخت کردستان تا کی باید از این آب بنوشند/منصور اولی

سرویس کردستان- کیفیت آب شرب در استان کردستان، استانی آوازه چشمه های گوارای آن به جهان رسیده است و سالانه بیش از 500 میلی متر بارندگی دارد، به حدی رسیده است که بی تعارف دیگر نمی شود آن را نوشید. مسئولان مربوطه هم در این روزها لفاظی ها کرده اند اما دریغ از عمل.

اگر در بسیاری از موارد از جمله کنترل گرانی افسار گسیخته و فساد اداری و نبود زیرساخت های فنی و رفاهی و آمار بیکاری بالا و..... مسئولان محترم توجیهاتی از نوع تئوری های اقتصاد کلان ارایه می کنند و مدام این مشکلات را به وضعیت جاری در کشور حواله می دهند و  می گویند صبر کنیم تا وضعیت کشور درست شود شاید بخت کردستان هم باز شد،  در این یک مورد دیگر نمی شود آن توجیهات را پذیرفت.

آقایان اگر از عهده مدیریت اقتصاد کلان بر نمی آیید – که نشان داده اید نمی آیید- اگر شنیدن صدای سوت قطار به رویایی از جنس قصه های کلاسیک بدل شده است و اگر مردم کردستان باید بار گرانی و بیکاری کشور را بر دوش بکشند، حداقل در این یک مورد جنمی از خود نشان دهید، شاید در جای خود در یکی از سخنرانی های غرایتان به کارآمد و توانستید با ارایه آماری کیفی از عملکردتان تعریف کنید. شایسته نیست در استانی با موقعیت جغرافیایی کردستان و بهره مندی از این حجم از آب سطحی؛  مردم آبی را بنوشند که بوی لجن می دهد. وعده های مردم پسند هفتگی پروفسورمابانه تان هم بماند برای همان جلسات خودتان؛  کاری کنید که مردم بتوانند لمس کنند. این دیگر وضعیت تورم و گرانی و بیکاری و ... نیست که برای لمس آن در سفره خانوارها بشود تئوری بافی کرد. این آب است و مردم هر روز سر سفره شان می گذارد و بوی لجن می دهد.

آقایان نمایندگان مردم کردستان در مجلس هم که ظاهرا دست شان به وزیر نیرو نرسید حالا که به لطف نمایندگان استان همسایه همدان قرار است وزیر نیرو در جلسه استیضاح حضور یابد شما هم برای همین اسفند ماه موعود هم که شده صدای این مردم بی بخت را که دیگر آب هم نمی توانند بخورند به گوش جناب وزیر برسانید شاید یادشان آمد در کردستان هم شرکت آبفایی فعال است و باید وضعیتش ساماندهی شود.

مسئولان مربوطه هم لطفا دست از آن توضیحات تکراری همیشگی که «این آب گوارا نیست اما مشکل خاصی هم ندارد» بر دارند. بله به محض خوردن اولین لیوان از آب شرب فعلی،  کسی جان به جان آفرین تسلیم نمی کند اما ....