انتشار:  جمعه 17 آبان 1398  ::  07:37   

نتایج یک پژوهش در ایلام نشان می دهد:

خانواده تک همسری، مطلوب ترین شکل زندگی خانوادگی

سرویس ایلام - نتایج یک پژوهش در ایلام نشان می دهد که 90درصد از متأهلین، مطلوب ترین شکل زندگی خانوادگی را، خانواده تک همسری دانسته و تنها 1/5 درصد از پاسخگویان علاقه به زندگی چندهمسری داشته اند.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، پژوهشی با عنوان "سنجش نگرش مردان و زنان متأهل نسبت به تجدید فراش مردان و زمینه های شکل گیری آن- مورد مطالعه: شهرستان ملکشاهی" توسط زهرا بنشاخته و به راهنمایی خلیل کمربیگی در دانشگاه پیام نور ایلام انجام گرفته است.

نتایج این پژوهش دانشجویی نشان می دهد که 90 درصد از پاسخگویان، مطلوب ترین شکل زندگی خانوادگی را زندگی یک مرد با یک زن تا آخر عمر دانسته اند، 3.5 درصد نیز زندگی با دو زن را مطلوب دانسته و تنها یک درصد از آن ها، خانواده ای با سه زن و بیشتر را ترجیح داده اند.

یافته های پژوهش بیانگر آن است که 99 درصد از متأهلین، زندگی متاهلی را بر مجردی ترجیج داده اند و تنها یک درصد از آنها زندگی مجردی را پسندیده اند. 89.7 درصد از پاسخگویان بر این نظر بوده اند که میزان آرامش و آسایش در خانواده ی چندزنی کم و تنها یک درصد معتقد بوده اند که در خانواده چندزنی آرامش و آسایش به مقدار زیادی وجود دارد. همچنین 74درصد معتقد بوده اند که چندزنی با زندگی امروزی تطابقی ندارد.

بخش دیگری از یافته های پژوهش نشان می دهد که 50درصد از پاسخگویان با جمله "مردانی که تجدید فراش می کنند، به دنبال هوسرانیند"، موافقت و 26.5 درصد نیز مخالفت کرده اند. همچنین 57 درصد از پاسخگویان با جمله "مردان چون می خواهند به گناه نیفتند، به گرفتن زن دوم اقدام می کنند" مخالفت و 16.5 درصد نیز موافقت خود را نشان داده اند.

نتایج پژوهش در خصوص مهم ترین دلایل گرایش مردان به تجدیدفراش، نشان می دهد که  "از کار افتادگی جسمی و جنسی زنان"، "عدم باروری زنان" و "توانایی مالی و اقتصادی مردان" در اولویت این دلایل قرار دارند.

همچنین در خصوص اولویت بندی دلایل ازدواج دختران با مردان متأهل، نتایج پژوهش نشان می دهد که  "بالارفتن سن ازدواج دختران"، "رهایی از مساله  بیوه گی" و "فریب دختران توسط مردان متأهل" را مهم ترین دلایل ازدواج دختران با مردان متأهل دانسته اند.

برچسب‌ها:
#ایران - ایلام
#پژوهش تک همسری
#خلیل کمربیگی
#زهرا بنشاخته