سرویس آذربايجان غربي
آخرین خبرهای آذربايجان غربي
انتشار:  دوشنبه 11 تیر  ::  10:00

سگ کشی دوباره در مهاباد و وضعیت نامناسب کمپ نگهداری سگ ها

سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل انجمن سبزاندیشان جوان مهاباد گفت: شهرداری مهاباد در برهه ایی اقدام به جمع آوری سگهای سطح شهر کرده بود اما متوجه شدیم که سگها را پس از انتقال به کمپ موقت می کشتند.

به گزارش خبرنگار کردپرس، شهردار مهاباد اسفند ماه سال گذشته از جمع آوری ۹۲۰ قلاده سگ بی سرپرست، توسط شهرداری مهاباد خبر داد و گفته بود: در جهت ارتقاء سلامت محیط شهری، شهرداری مهاباد به جمع آوری سگهای بی سرپرست در سطح شهر اقدام کرده است و تا کنون ۹۲۰ قلاده سگ جمع آوری شده که از این تعداد ۷۹۰ قلاده توسط پیمانکار و ۱۳۰ قلاده نیز توسط شهرداری به صورت زنده گیری به محل انتقال داده شده اند.

 اما با مراجعه ی گروه های حامی حیوانات به کمپ موقت نگهداری سگها در حاضر تنها 30 قلاده سگ با توله هایشان در کمپ وجود دارند و مشخص نیست که بر سر 920 قلاده سگ جمع آوری شده چه آمده است؟!

اسفند ماه سال گذشته، شهردار مهاباد از رایزنی ها با اداره  ی منابع طبیعی این شهرستان، برای در اختیار گرفتن زمینی به مساحت 4 هکتار جهت جمع آوری سگ های بی سرپرست خبر داد. اما از آن زمان تا کنون شهرداری مهاباد به صورت موقت در محدوده ی جاده ی  اوزوندره محوطه ایی را برای جمع آوری سگ ها در نظر گرفته و مقرر شد تا با شرکت پیمانکار جمع آوری سگ ها به صورت زنده گیری و در مرحله بعد عقیم سازی انجام بگیرد.

در حال حاضر، وضعیت نامساعد وعدم رسیدگی به این کمپ موقت توسط شهرداری مهاباد، انتقاد سازمان های محیط زیستی و گروه های حامی حیوانات را به دنبال داشته است. از سویی دیگر برای اطلاع از تعداد قلاده سگ های موجود در کمپ موقت خبرنگار کردپرس با شهرداری مهاباد تماس گرفت اما این سازمان از پاسخگویی امتناع کرد.

 در این خصوص "پخشان قلندری" مدیرعامل انجمن سبزاندیشان جوان مهاباد به خبرنگار کردپرس گفت: شهرداری مهاباد در برهه ایی اقدام به جمع آوری سگها کرده بود اما متوجه شدیم که سگها را پس از انتقال به کمپ موقت می کشتند و این موضوع را  نیز انکار می کردند. در نهایت مسئله توسط شهردار تایید شد و مورد اعتراض ما قرار گرفت چرا که آنها برخلاف گفته های خود عمل کرده بودند.

قلندری تصریح کرد: اعضای کارگروه حمایت از حیوانات انجمن سبز اندیشان جوان، پس از اطلاع از وجود کمپ، نسبت به غذا رسانی، درمان و بهداشت کمپ فعالیت داشته اند اما دیگر وضعیت کمپ بسیار وخیم شده بود و با توجه به زاد و ولد سگ ها و افزایش تعدادشان به 30 قلاده سگ با توله هایشان، کمپ نیازمند رسیدگی بیشتری بود. چرا که پس از جمع آوری سگ ها در کمپ هیچگونه رسیدگی به آنها از لحاظ درمانی و غذایی انجام نگرفته بود و اعضای انجمن به صورت خود جوش همکاری می کردند تا اینکه ادامه ی این وضعیت غیر ممکن شد و از شهردار درخواست کردیم از محل بازدید کند.

وی افزود: وعده های شهرداری در این خصوص تا کنون عملی نشده است. اما شهردار در بازدید از کمپ موقت وعده داد که با مالک خصوصی جهت اجاره یک گاوداری متروکه در نزدیکی روستای گرده گرو رایزنی کند و اقدامات اولیه جهت عقد قرارداد آن را انجام دهد.

قلندری در خصوص طرح پیشنهادی انجمن سبز اندیشان جوان گفت: نگهداری سگ ها در کمپ چاره ساز نیست و ما مخالف نگهداری آنها در کمپ هستیم. بلکه باید سگ ها پس از عقیم سازی و واکسیناسیون، شماره گذاری قلاده ها، آزاد شوند مگر در مواردی خاص که بیماری داشته باشند باید در کمپ نگهداری شوند.

وی ادامه داد: بخش عمده ی این سگ ها مربوط به روستاها هستند بنابراین پیشنهاد شده تا دهیار و شوراهای روستای نسبت به شماره گذاری قلاده سگهای هر روستا اقدام کنند و موظف به نگهداری از آنها باشند تا وارد شهرها نشوند.

مدیرعامل انجمن سبز اندیشان جوان گفت: در حال حاضر نیز شهرداری وعده ی ایجاد یک کمپ جدید با نظارت و رسیدگی را داده و منتظریم تا ببینیم که پیشنهاد انجمن سبز اندیشان را تا چه حد اجرایی می کنند.

البته داستان سگ کشی در مهاباد تکراری است چرا که زمستان سال94 عزیزنژاد مدیر پسماند شهرداری مهاباد در گفت و گو با کردپرس گفته بود؛ «با تاکید اداره ی بهداشت به روش مرگ با ترحم در مهاباد حدود 700 الی 800 قلاده سگ تلف شده اند که نسبت به مرکز استان بسیار ناچیز است. چرا که آمار در ارومیه  تلف شدن 4هزار الی 5 هزار قلاده  سگ را نشان می دهد».