انتشار:  جمعه 29 تیر  ::  09:00   

افشاگری نماینده سابق حزب عدالت و توسعه:

20 روز قبل از کودتا از آن خبر داشتم

سرویس ترکیه - مهمت متینعر، نماینده معروف استانبول در پارلمان ترکیه از حزب عدالت و توسعه در آخرین سرمقاله خود که روزنامه استار منتشر کرده است، مدعی شد که از 15 – 20 روز پیش از وقوع کودتای 15 جولای از آن اطلاع داشته است.

به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه استار، مهمت متینعر، نماینده معروف استانبول در پارلمان ترکیه از حزب عدالت و توسعه و از نویسندگان روزنامه استار در آخرین سرمقاله خود که روزنامه استار منتشر کرده است مدعی شده که از 15 – 20 روز پیش از وقوع کودتای 15 جولای از آن اطلاع داشته است.

متینعر در مقاله خود با اشاره به این که مقامات امنیتی و وزرای مختلف، اطلاعاتی را که در خصوص وقوع کودتا به آنان اعلام کرده بودم جدی نگرفتند، عنوان کرد: تا زمانی که از دوران پیش از 15 جولای اطلاعی نداشته باشیم نخواهیم توانست از کودتای 15 جولای درس عبرت بگیریم. اگر نتوانیم از 15 جولای درس عبرت بگیریم و این درس را در دوران جدید سیاسی سرلوحه کار قرار ندهیم بار دیگر در برهه هایی از زمان، 15 جولای های دیگری گریز ناپذیر خواهد بود. تنها ابعاد و ماهیت این 15 جولای ها متفاوت خواهد بود.

فراموش نکنیم؛ حال به هر دلیلی که باشد پیش از 15 جولای ما خود را به این باور رسانده بودیم که در ترکیه دوران کودتاها به سر آمده است. و یا عده ای باعث شده بودند تا ما این را باور کنیم. 15 الی 20 روز قبل از وقوع کودتا به وزرای مختلف ترکیه، مقامات سرویس های اطلاعاتی ترکیه و برخی اعضای حزب عدالت و توسعه عنوان کردم که کودتا رخ خواهد داد. حتی اطلاعاتی که ارائه دادم جدی هم گرفته نشد. تا شب 15 جولای انجام یک کودتا به فکر خیلی از ما نرسیده بود. حتی زمانی که تانک ها پل بسفر را بسته و جنگنده ها در آسمان پرواز می کردند. اگر سرویس اطلاعاتی یک کشور از وقوع کودتا در کشور به موقع اطلاع پیدا نمی کند و از وجود خائنین در بالاترین حد فرماندهی ارتش مطلع نمی شود باید نشسته و بسیار عمیق فکر کرد. به همین خاطر است که می گویم باید بدانیم که دوست ما چه کسی است دشمن ما چه کسی، زیرا در مقابل ما دشمنانی قرار دارند که مانند دوست دیده می شوند و آنها خود را بسیار خوب پنهان کرده اند.

 

کد خبرنگار: 30102