سرویس کردستان
آخرین خبرهای کردستان
انتشار:  شنبه 30 تیر 1397  ::  08:36   

کردستان در جمع تولید کنندگان فولاد کشور!!

سرویس کردستان- «کردستان در جمع تولید کنندگان فولاد کشور»  تیتر جذابی بود که روزنامه وابسته به دولت به سمع و نظر مخاطبین خود رساند. اما شواهد و قرائن نشان می دهد نه بر اساس اصول علمی چنین پروژه هایی ارزش اقتصادی برای کردستان دارند و نه با توجه به سوابق اجرای پروژه های مشابه در گذشته افکار عمومی زیاد این پروژه را جدی گرفته اند.

به گزارش کرد پرس، کلنگ های سیاسی در شهرهای کردستان زده شد، بدون اینکه به عواقب و تبعات آن بیندیشند و مدیران ناکارآمد هم به زعم خود به پیروزی بزرگی دست یافتند. در بهترین شرایطی که وزیر صنعت، معدن و تجارت  اعلام کرد این پروژه ها حدود 3000  نفر اشتغالزایی خواهد داشت،  ولی غافل از اینکه هزاران شغل سنتی که می توانست توسعه جهشی به استان بدهد در آستانه تعطیلی قرار می گیرد. برخی نمایندگان مجلس هم علیرغم غیرعدم توجیه اقتصادی این طرح ها به خاطر ملاحظات سیاسی،  وزیر را همراهی کردند و بعضا هم به جای میله میکروفون در کنار وزیر قرار گرفتند که اوج همراهی خود را نشان دهند. کردستان از این نوع پروژها (برفرض سودمند بودن آن ) خاطره خوبی ندارد بارز ترین آن لاستیک بارز است که با چندین بار افتتاح آن هنوز کسی یارای ارائه تعریفی از بهره وری آن ندارد.

 بر اساس داده های علمی از توانمندی های سرزمینی ،کردستان بهترین سرزمین کشاورزی و صنایع جانبی و تجارت خارجی و گردشگری می باشد که نهایتا صنایع دستی را گسترش می دهد هرکدام از این ظرفیت ها در نوع خود در کشور بی نظیر و بدون رقیب می باشند و معرف کیان سرزمینی کردستان  هستند. حال با این طرح های سیاسی قطعا لطمات جبران ناپذیری به این صنایع بومی وارد خواهد شد. البته کسانی که تعلق جدی به این سرزمین داشته باشند به سادگی از کنار اینگونه طرح های غیر توجیهی نخواهند گذشت اما آنان که کردستان را وسیله ای برای توجیهات سیاسی خود می دانند بهتر از این عمل نخواهد کرد درجایی که بسیاری از همفکران واقع بین همین مدیران سیاسی به غیر توجیهی بودن این طرح ها منصفانه اذعان دارند ولی بعضا که فاقد رزومه کاری می باشند تنها  به سرنوشت سیاسی و مطول کردن کارنامه خود می اندیشند غافل از اینکه:

نام فروردین نیارد گل به باغ /   شب نگردد روشن از نور چراغ