سرویس کردستان
آخرین خبرهای کردستان
انتشار:  چهارشنبه 17 مرداد  ::  10:30

اعتراض کسبه میدان میوه و تره بار سقز مجوز ساخت میدان جدید

سرویس کردستان- جمعی از کسبه میدان میوه و تره بار سقز نسبت به صدور مجوز ساخت میدان جدید تره بار به یک فرد دیگر اظهار نارضایتی کردند. 

به گزارش کردپرس؛ چندی پیش اداره کل صنعت، معدن و تجارت کوردستان اقدام به دادن مجوز ساخت میدان جدید میوه و تره بار به فردی دیگر نموده که این اقدام با واکنش کسبه صنف میوه و تره بار مواجه شده است.

کسبه میدان میوه و تره بار سال گذشته اقدام به تشکیل تعاونی و اعلام آمادگی برای ساخت میدان بزرگ و جدید میوه و تره بار نموده و حاضر به سرمایه گذاری مشترک اعضا بودند.

حال اعطای مجوز به فردی دیگر، از یک طرف ادامه فعالیت و اخذ مجوز توسط تعاونی میدان بار را دچار مشکل نموده و از سوی دیگر این سوال را مطرح می کند آیا در شهر امکان فعالیت ۲ میدان بزرگ میوه وجود دارد؟ آیا در اعطای مجوز، میزان دسترسی به بازار و مناسب بودن محل درنظر گرفته شده است؟ آیا تجارب و تناسب شغلی در این مجوز درنظر گرفته شده است؟

کسبه میدان میوه و تره بار خواستار تجدیدنظر مسئولان در تصمیمات اتخاذشده هستند و معتقدند باید مجوز ساخت میدان جدید به شرکت تعاونی میدان تره بار واگذار شود.