انتشار:  چهارشنبه 17 مرداد 1397  ::  09:22   

در سفر به‌ این استان مورد مناقشه‌ عراق؛

تاکید هیرو ابراهیم احمد بر کردستانی بودن کرکوک

سرویس عراق و اقلیم کردستان – هیرو ابراهیم احمد عضو دفتر سیاسی اتحادیه‌ میهنی (یکیتی) در‌ سفر به‌ کرکوک، بر کردستانی بودن این استان مورد مناقشه‌ در شمال عراق تاکید کرد.
 

به‌ گزارش کردپرس، هیرو ابراهیم احمد عضو دفتر سیاسی و از رهبران اتحادیه‌ میهنی کردستان (یکیتی) روز سه‌ شنبه‌ (16 تیر) در سفری به‌ کرکوک با کادرهای این حزب دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس خبری که‌ سایت رسمی اتحادیه‌ میهنی کردستان منتشر کرده‌ است، هیرو ابراهیم در نشستی با کادرهای حزب در کرکوک، گفت: انتخابات پارلمانی عراق در کرکوک، کردستانی بودن این استان را به‌ اثبات رساند و کردها از حقوق خود در این باره‌ گذشت نخواهند کرد و با هیچ نیرویی بر سر کرکوک مسامحه‌ نخواهند کرد.

در این دیدار، آسو مامند مسئول شاخه‌ کرکوک اتحادیه‌ میهنی کردستان تصریح کرد تا هنگامی که‌ فقط یک شهروند کُرد هم در کرکوک حضور داشته‌ باشد، این استان کردستانی است و کردها تداوم وضعیت موجود در کرکوک را نخواهند پذیرفت.

وی نقش نمایندگان اتحادیه‌ میهنی در مجلس نمایندگان عراق و همچنین فواد معصوم رئیس جمهوری این کشور را در کاهش آن چه‌ وی ظلم و اجحاف به‌ کردها در کرکوک خواند، ستود.

کرکوک به‌ صورت سنتی حوزه‌ نفوذ و قدرت اتحادیه‌ میهنی کردستان بوده‌ است و در مجلس سوم عراق اتحادیه‌ میهنی از 12 کرسی این استان در مجلس، 6 کرسی را کسب نمود و این شمار کرسی را در انتخابات مجلس چهارم و علیرغم رویدادهای سال 2017 و خارج شدن کنترل کرکوک از دست کردها، حفظ کرد.

نیروهای نظامی و امنیتی اقلیم کردستان در جریان رویدادهای 16 اکتبر 2017 و بازگشت نیروهای عراقی به‌ کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه‌ مجبور به‌ خروج از این مناطق شدند.

تنها حزب کردستانی که‌ پس از رویدادهای 16 اکتبر در استان کرکوک باقی ماند و از آن خارج نشد، اتحادیه‌ میهنی کردستان بود.

پس از بازگشت نیروهای عراقی به‌ کرکوک، نجم الدین کریم استاندار کُرد وابسته‌ به‌ اتحادیه‌ میهنی که‌ از استان خارج شده‌ بود، توسط نخست وزیر عراق و با پشتوانه‌ مصوبه‌ مجلس نمایندگان از این سمت عزل شد و راکان الجبوری عرب از سوی نخست وزیری عراق به‌ عنوان سرپرست استانداری کرکوک منصوب گردید.

علیرغم تاکید مقامات اتحادیه‌ میهنی کردستان به‌ حق این حزب در تصدی منصب استانداری و تعهد بغداد به‌ واگذاری دوباره‌ این پست به‌ آن ها، اما تاکنون این منصب در دست اعراب است و ترکمان ها و اعراب تصدی مجدد منصب استانداری استان از سوی کردها را رد می کنند.

پیش از سال 2014 و  ورود داعش به‌ عراق، امنیت مناطق مورد مناقشه‌ این کشور به‌ صورت مشترک از سوی نیروهای عراقی و پیشمرگ تامین می شد.

با حمله‌ داعش، این مناطق به‌ کنترل کامل نیروهای پیشمرگ درآمد و این نیرو علیرغم درخواست های بغداد حاضر به‌ پذیرش بازگشت نیروهای دولت مرکزی به‌ مناطق مورد مناقشه‌ نشد.

نیروهای عراقی 16 اکتبر 2017 و روزهای پس از آن به‌ سوی کرکوک و دیگر استان های مناطق مورد مناقشه‌ که‌ در کنترل نیروهای پیشمرگ بودند، حرکت کرده‌ و توانستند همه‌ این مناطق را به‌ کنترل خود درآورند و نیروهای پیشمرگ در برخی مناطق در درگیری های پراکنده‌ و در برخی مناطق بدون درگیری، این مناطق را به‌ سوی اقلیم کردستان ترک کردند.

در جریان بازگشت نیروهای عراقی به‌ کرکوک تنها حزبی که‌ کرکوک را ترک نکرد، اتحادیه‌ میهنی کردستان بود.

حزب دمکرات کردستان (پارتی) و کوسرت رسول علی معاون اول دبیر کل اتحادیه‌ میهنی، یکی از جناح های داخل اتحادیه‌ میهنی را به‌ تبانی با دولت مرکزی عراق برای بازگشت نیروهای عراقی به‌ کرکوک متهم کردند، اتهامی که‌ از سوی این حزب بی اساس خوانده شد.

حزب دمکرات کردستان که‌ در مجلس سوم عراق 2 کرسی استان کرکوک را در دست داشت، انتخابات مجلس چهارم عراق در کرکوک را بایکوت کرد و از 12 کرسی استان، اتحادیه‌ میهنی 6 کرسی قبلی خود را حفظ نمود و ترکمان ها و اعراب نیز هر کدام 3 کرسی را به‌ دست آوردند.