سرویس ایران
آخرین خبرهای ایران
انتشار:  پنج‌شنبه 18 مرداد 1397  ::  11:36   

علی ربیعی رفت؛ برادر عباد وارد می شود/ محمد هادیفر

سرویس ایران- جلسه استیضاح علی ربیعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز 17 مرداد یکی از متفاوت ترین جلسات استیضاح وزرا بود که تا کنون شاهد بودیم. علی ربیعی که برای سومین بار متوالی در یکسال گذشته در معرض آزمون مجلس قرار می گیرد نتوانست بار سوم به ساختمان وزارت کار برگردد و در بهارستان حکم پایان کار او را صادر کردند.

در این جلسه استیضاح هرسه جریان درون مجلس و دولت ، اخلاق را به مسلخ کشانیدند و برخی «عصاره های فضایل»،  با برخی از نخبگان دولت باب خوبی در جامعه باز نکردند از مچ گیری های وزیر تا باز کردن پرونده های غیر قابل انتشارتوسط نمایندگان وتذکرات سیاسی مبصر مجلس ، فضای متفاوتی را ایجاد کرده بود. طرح موضوعات غیر مرتبط و خارج از موضوع و لشکرکشی های سیاسی؛ خانه ملت را به میدان طناب کشی سیاسی تبدیل کرده بود که آخر الامر این دست مجلس بود که به نشانه قهرمانی بالا رفت.

 در شرایط کنونی که طوفان شبهات چشم ها کم سو و گوش ها سنگین کرده ،شنیدن این ادبیات مخاطب را ملول و نگران می کند. ازسخنان ملتهب وزیر با خستگی مفرط که توان حرف زدن را ازاو گرفته بود معلوم بود که کشمکش ها بیرون از صحن تاثیر خود را گذاشته و نایی برای سخن گفتن باقی نگذاشته بود. حال و روز نمایندگان هم بهتر از وزیر نبود تنها این مبصر مجلس بود که آرام و صبور نظاره گر این معرکه ساکنان خانه ملت و مسافران کاخ دولت بود وبا تبسمات سیاسی خود برخی حرکات را زیرکانه رصد می کرد ولی او از نتیجه کار تا حدودی مطلع بود چون اراده او تاثیر مستقیم در تصمیم کلی اینگونه هم آوردی های سیاسی مجلس دارد.

به هرجهت با همه لابی هایی که د قبل از جلسه استیضاح صورت گرفته بود وزحماتی که ایشان در طول دوران مدیریت کشیده بود، وزیرما نتوانست در مقابل مجلس دوام بیاورد ولاجرم چاره ای جزوداع با وزارت نداشت هرچند که دفاع پزشکیان نفس تازه ای به او داد و تا حدودی دل برخی مجلسیان را برای ابقای ایشان نرم کرده بود اما دادن یک کلید واژه (شاید هم غیر عمدی) توسط خود وزیر، کار دست او  داد. به گفته برخی نمایندگان مجلس شنیدن کلمه «عباد» از زبان وزیر معادله را برهم زد آنجا که فرمودند «نماینده سبزوار به دفتر من می آید، می گوید سالی 400 - 500 میلیون به کسی بده که من می گویم. از عباد هم نمی ترسد.» این کد برخی نمایندگان را برآشفته کرد و از استعمال آن حس ناخوشایندی به آنان دست داد و بعضا از آن بوی تهدید استشمام کردند چون آقای ربیعی مدت ها بود که به ظاهراز این کلمه فاصله گرفته بود و ردای امنیت را از تن بیرون و قبای سیاست ومدیریت را برتن پوشیده بود ولی اعلام ناگهانی آن واژه که نماد شخصیت امنیتی ایشان بود از تریبون رسمی مجلس بعضی ها را برآشفته و بعضی ها را هم عصبانی کرد وسبب گردید که آقای وزیررا از اریکه وزارت به زیر بکشند. شاید وقتی که آقای وزیر قافله را باخته دید، چندان هم ازابراز این کلمه ناخشنود نبود تا اینکه مسیر احتمالی آینده خود را به نمایندگان مخالفش گوشزد کند.اگرچه او همواره برهمان منهج فکری خود بوده است ونقش او در دولت بیشتر سیاسی بوده تا اجرایی  ودر دو دوره دولت پای ثابت اتاق فکردولت بود. ولی بازهم در مقام رسمی وزارت می توانست به مجلس پاسخگو باشد ولی با این بازگشت تلخ شاید فضای دیگری رقم بخورد.  به هرحال هرچه بود تمام شد و آقای دکتر علی ربیعی وزیر فعلا رفت و این برادر عباد است که وارد صحنه سیاست می شود.