انتشار:  پنج‌شنبه 18 مرداد 1397  ::  14:39   

قوانین بین المللی و لزوم عذرخواهی حاکمیت عراق از کردهای فیلی /علی صفری

سرویس عراق و اقلیم کردستان -  بعد از آنکه هزاران نفر از کردهای فیلی که اینک معاود خوانده می شوند از بغداد یا نقاط دیگر عراق به ایران رانده شدند بسیاری از آنان برای همیشه ساکن نقاط مختلف ایران خصوصاً استانهای مرزی شدند و بسیاری از این افراد هم مخصوصا آنانی که تجربه های تلخ و شیرین زندگی در آوارگی را مرور کرده بودند همین که پا به ایران گذاشتند عازم اروپا شدند و خیلی هم زود توانستند خود را با قوانین کشورهای اروپایی که زندگی تعریف شده ای دارند وفق داده و در آن کشورها ماندگار شوند.

کردپرس: این گروه از کردهای فیلی ساکن اروپا که هم اینک زندگی تعریف شده خود را طی می کنند نشان داده اند هنوز که هنوز است دل و گوشه چشم شان در اینجاست یعنی  نزد مردم کردستان، ایلام، کرمانشاه، بغداد و یا تهران. این افراد که تعدادشان اینک هزاران نفر برآورد می شود بدون محدودیت خاص،  تمام حوزه یورو یعنی حدود بیست وهشت کشور را آمد و شد میکنند.

همان کشورهایی که سرانش قبلا در مقابل جنایت صورت گرفته شده بر معاودین یا همین کردهای فیلی سکوت اختیار کرده بودند قطعا بعدها پرسش هایی را برای تاریخ اروپا و همچنین امریکا طرح خواهند کرد که چرا نسبت به اخراج هزاران آدم بی گناه سکوت کردند؟ باید دید رسانه ها آن موقع چه واکنشی نشان خواهند دادند؟

پرسش هایی شبیه اینکه چرا صدام و دیگر مقامات حکومت وی بخاطر آن همه جنایت در حق کردهای فیلی به صورت واقعی محاکمه نشدند؟ و مهم تر اینکه چرا دولت و حاکمیت جدید عراق و دستگاه قضائی آن که مدعی فساد در دوره صدام اند و یا پارلمان عراق که مدعی اند مجلس وطنی صدام یک عروسک خیمه شب بازی بیشترنبوده  است عذرخواهی نکرده اند ؟

اکنون مهاجرین معروف به کردهای فیلی در اروپا که از نظر خدمات گیری با مردم اروپا تفاوتی ندارند و هم از نظر هویت، این قانونی است تعریف شده و قابل احترام  که بعد از گذشت چند هفته یا چند ماه یا حتی چند سال تکلیف این افراد از نظر هویت و ماهیت باید روشن شود .

حال همین کردهای فیلی رانده شده به ایران که بعدها به اروپا مهاجرت کردند می توانند حلقه رابط در ایران و عراق باشند تا با مرور دوران عمرحکومت یک دیکتاتور به تمام قد از فرصتی که مخالفان استبداد به کمک همسایگان و متحدین شان درعراق به وجود آوردند ماندگار کنند.

اگر اشتباهات آقای پل برمر حاکم امریکایی عراق و دولت های انتقالی این کشور که هر یک دوره  ریاست جمهوری عراق را تجربه کردند نبود اینک  کردهای فیلی مقیم  اروپا که همان معاودین رانده شده ازعراق اند در این مدت آن کشورها را به مقصد بغداد ترک می کردند. چنانچه نقشه سیاسی و رفتاری حاکمیت صدام خوب مرور می شد و انگشت روی نقاط قوتش گذاشته می شد همانند بدنه حاکمیت او یا مثل عناصر مطرح دستگاه به اصطلاح قضایی دوران دیکتاتوری واستخباراتش، سران گارد ریاست جمهوری اش که غالبا از شهرهای شناخته شده ای بودند چه با محاکمه یا چه با مجازات، اینک عراق در مرحله پایان بازسازی بود نه در آغاز یک شروع .

اما این کشور را همچنان عده ای زیاده خواه و فرصت طلب و گروهی که در دوران صدام به نان و نوایی رسیده بودند و به ولیمه های آنچنانی عادت کرده بودند در این برهه هم همچنان عراق را به استثمار خود درآورده اند. از اینرو کردهای عراق و به ویژه کردهای فیلی می بایست از رخنه گاه هایی که اینک جسته و گریخته در عراق دیده می شود به آن کشور ورود پیدا کنند و در راستای استیفای مطالبات شان اقدام کنند و در بازگشت ثبات به عراق و بازگشت به دوران  کامیابی های آن و رونق کار و زندگی کمک کنند.

در چنین شرایطی و البته با بازگشت رونق به کشور عراق و تسریع روند بازیابی جامعه عراق، حاکمیت آن کشور هم موضوع عذرخواهی رسمی و بی وچون و چرا و اعطای حقوق سلب شده این جامعه را ممکن سازند.

متاسفانه حاکمیت جدید عراق که غالبا مهاجر یا رانده شده اند بسیاری ازتعهدات پیش ازسقوط صدام را فراموش کرده اند و مثلا فراموش کردند چرا وزارت حقوق بشر یا وزارت هجره و مهاجرین تاسیس شد. فراموش کردند که اصولا رویارویی خود با دیکتاتوری صدام،  نخستین جرقه اش پرونده همین معاودین بود پس بعد ازسقوط صدام و هم دستانش می بایست سریعا نسبت به عذرخواهی رسمی نسبت به جرمهای مرتکب شده  توسط حکومت حزب بعث و پرداخت غرامت به آنان اقدام کرده که البته هنوز هم در این زمینه دیر نیست.

البته اگرچه که در زمان آقای پل برمر همه مصوبات خود درآوردی صدام و قوای اجرائیه، قضائیه و پارلمان عملا از درجه اعتبار افتاد اما این کافی نیست چرا که مردم جهان و منطقه و خصوصاً ملتهای عراق و ایران باید بدانند که در دوران صدام چه برسراین گروه مظلوم آمده است و براساس مصوبات هیات دولت عراق که به تایید پارلمان هم رسیده حقوق تضییع شده منقول وغیرمنقول همه معاودین  ونه فقط آنهایی که وابسته به فلان حزب یا جریان باشند  همه باید به این جمعیت گسترده مهاجر بازگردانده شود.

از اینرو دستور صدام در اخراج معاودین طبق قوانین بین المللی، کنوانسیون ژنو و حتی قوانین عراق کاملا نقض آشکار حقوق مربوطه و قابل پیگرد می باشد لذا حاکمیت جدید عراق می بایست خیلی زودتر از این این زمان علاوه بر اینکه نسبت به بازگرداندن حقوق از دست رفته این قوم اقدام می کرد، رسما طی بیانیه ای با محکوم کردن اقدام شورای به اصطلاح انقلاب حزب بعث رسما از هزاران  کرد فیلی یا همان معاودین و رانده شدگان از عراق عذرخواهی و در سریع تربن زمان ممکن طی یک توافق به حل نهایی و اصولی مشکل پرداخت غرامت به آنان اقدام نماید.