انتشار:  دوشنبه 22 آبان  ::  17:09

نامه اعتراض آمیز جمعی از نمایندگان به رییس جمهور بعد از زلزله در غرب کشور

سرویس کردستان_ جمعی از نمایندگان کرد و اهل سنت در مجلس شورای اسلامی بعد از گسترش دامنه خسارات وارده بر اثر زلزله در کرمانشاه نامه ای اعتراض آمیز به رییس جمهور نوشتند.

به گزارش کردپرس، در این نامه ضمن تاکید بر لزوم تسریع بسیج امکانات و بکارگیری تمام توان ستاد بحران بیان شده است: بیمارستان سر پل ذهاب جزو اولین ساختمان هایی بود که فرو ریخت و بیماران و کارکنان زیر آور ماندند که یکی از نشانه های عدم توسعه و بی توجهی به عمران مناطق محروم است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: همچنانکه در زمینه آمار بیکاران استان کرمانشاه و شهرهای غرب کشور رتبه اول را دارند. متاسفانه از نظر توسعه و عمران شهری و روستایی هم به این مناطق بی توجهی صورت گرفته است. لذا ضروری است عادلانه زمینه رشد این مناطق آماده شود.