سرویس ایران
آخرین خبرهای ایران
انتشار:  دوشنبه 22 آبان  ::  22:55

سوداگران مرزی زخمی مضاعف از زلزله /چه کسانی پشت فشارهای بازشدن مرزپرویزخان هستند؟

سرویس کرمانشاه – به دنبال زلزله اخیر در مناطق مرزی غرب کشور عده ایی از سوداگران مرزی در صدد سو استفاده از این موقعیت بر آمده اند.

به گزارش کردپرس، فاجعه دلخراش زلزله 21آذر ماه در مناطق غرب کشور، همه مردم ایران را آزرده و عزم عمومی آحاد جامعه با پیام رهبررمعظم انقلاب شکل جدی تر بخود گرفت.
 شرایط خاص جغرافیایی و آب و هوایی بر حجم مشکلات این مناطق زلزله زده می افزاید و در این معرکه غیرمترقبه هرکس به وسع خود و براساس غیرت دینی و همیت جوانمردی قدمی در رفع نارساییهای موجود برمیدارد و با بکارگیری اندکی وجدان آوارهای غم واندوه مردم را میتوان مشاهده کرد در این شرایط حاد شاید کمتر کسی را بتوان یافت که دغدغه ای بجز غم جانکاه مردم داغدار شهرهای آسیب دیده را داشته باشد.
با بوجود آمدن این موقعیت، گزارش ها از مرز پرویزخان حاکی از این امر است که عده ای سوداگر اقتصادی از این وضعیت سوء استفاده کرده و به وزارت کشور  و برخی دستگاههای اجرایی  مرز فشار وارد آورده که تانکرهای حامل سوخت آنان اجازه ورود پیداکنند.
 باتوجه به مشکلات حاد منطقه، این فشارها بدترین نوع سودجویی میباشد که در چنین شرایطی از عده ای شقی القلب سرمیزند و عده ای وابسته به باندهای فاسد اقتصادی که شرایط بحرانی را بهترین موقعیت زر اندوزی میدانند و قصد سوءاستفاده از موقعیت فعلی را دارند .
مرز پرویز خان که در جریان تحولات کردستان عراق مدتیست محدودیت تردد حاکم میباشد و تانکرهای سوخت از عراق به ایران بامحدودیت ورود مواجه شده اند ، سوداگران اقتصادی شرایط پیش آمده را فرصتی برای ورود کامیونهای خود میدانند.