سرویس جهان
انتشار:  چهارشنبه 24 آبان  ::  11:03

تاکید بغداد بر کنترل همه چاه های نفتی در اقلیم کردستان

سرویس جهان- سخنگوی وزارت نفت عراق می گوید دولت مرکزی باید بر همه چاه های نفتی حتی آنهایی که در اقلیم کردستان واقع شده کنترل داشته باشد.
 

به گزارش کردپرس، عاصم جهاد سخنگوی وزارت نفت عراق به المانیتور گفته است تمام منابع انرژی از جمله همه چاه های نفت باید تحت کنترل دولت مرکزی عراق قرار بگیرد.

وی تاکید کرد کنترل دولت مرکزی بر منابع نفتی به معنی تسلط یک حزب خاص برآن نیست بلکه منابع نفتی باید به صورتی منصفانه در میان همه مردم عراق تقسیم شود.

سخنگوی وزارت نفت عراق با اشاره به استخراج و صدور نفت از سوی اقلیم کردستان تاکید کرد هر گونه فعالیت نفتی از جمله استخراج آن بدون اطلاع دولت مرکزی قاچاق تلقی شده و باید طبق قانون مجازات صورت بگیرد.

کد خبرنگار: 40101