سرویس جهان
آخرین خبرهای جهان
انتشار:  شنبه 17 شهریور 1397  ::  12:10   

اسقف اعظم حسکه کردها را به نابودی مسیحیت در سوریه متهم کرد

سرویس جهان- اسقف بهانان هندو می گوید مقامات کرد سوریه در شمال این کشور با بستن مدارس دینی مسیحیان سعی در پاک کردن منطقه از وجود مسیحیان دارند.
 

به گزارش کردپرس، برخی رسانه های وابسته به نهادهای مذهبی مسیحی در هفته های اخیر مقامات کرد سوریه را به بستن مدارس دینی متهم کرده اند.

بر اساس گزارش دیلی اکسپرس انگلیس، مقامات اداره خودگردان شمال سوریه اقدام به بستن چند مدارس وابسته به مسیحیان سوریه از جمله در حسکه کرده اند.

جاکوز بهانان هندو، استقف اعظم مسیحیان سوریه به دیلی اکسپرس گفته است مقامات کرد سوریه اقدام به بستن مدارسی کرده اند که در 85 سال گذشته به کودکان مسیحی تعلیم داده اند. به گفته این اسقف مسیحی، مقامات کرد سوریه به دلیل این که مدارس مذکور از ارائه برنامه درسی کردی در تعلیمات خود استفاده نکرده اند اقدام به بستن این مدارس کرده اند.

وی گفته است مقامات کرد به ما قول دادند که حتی به مدارس خصوصی وابسته به مسیحیان نگاه هم نکنند اما اکنون می بینیم که آنها اقدام به بستن مدارس کرده اند.

وی تاکید کرد که من سالهاست هشدار داده ام که کردها به دنبال پاک کردن منطقه از وجود مسیحیان هستند.

این اسقف مسیحی ادعا کرد که مسیحیت در مناطق تحت کنترل کردها در خطر است و باید به کمک مسیحیان سوریه شتافت.

کد خبرنگار: 40101

برچسب‌ها:
#سوریه
#کردها
#مسیحی
#اسقف
#حسکه