سرویس ایران
آخرین خبرهای ایران
انتشار:  چهارشنبه 21 شهریور 1397  ::  10:17   

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی خبرداد ؛

عرضه ماهیانه یک میلیارد دلار ارز 8هزارتومانی به بازار

سرویس ایران-مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از توانایی عرضه ماهیانه یک میلیارد دلار ارز مجتمع های پتروشیمی به قیمت 8هزارتومان و پایین تر به بازار داخل کشور و صرافی ها خبرداد و گفت:قسمتی از این ارز توسط خود پتروشیمی ها و برای تامین نیازهایشان مثل کاتالیستها و غیره مصرف می شود و مابقی برای تامین نیازهای بازار عرضه می شود.

رضا نوروززاده در مورد عرضه ارز 8هزارتومانی پتروشیمی ها در بازار ارز، گفت:ارزی که در کشور وجود دارد ناشی از صادرات اعم از نفت، کالاهای پتروشیمی و غیرنفتی است، دولت با توجه به شرایطی که پیش آمده است، ارز 4200 تومان را به کالاهای اساسی اختصاص می دهد و بقیه ارزها از طریق بازار ثانویه عرضه می شود.
وی افزود: وقتی می گوییم بازار، یعنی تعیین کننده بازار است، الان عددی که {از طرف پتروشیمی ها}روی تابلو دارد عرضه می شود، حدود 8هزار تومان است.
وی درپاسخ به این که آیا شما نیز به این قیمت عرضه می کنید، گفت: ما عرضه نمی کنیم، صاحبان ارز{پتروشیمی}عرضه می کنند و کسانی که کالا و خدمت بخواهند وارد کشور کنند، این ارز را دریافت می کنند. وی  با اشاره به آمارهای موجود درسال گذشته گفت:پیش بینی می کنیم براساس آماری که درسال قبل داشتیم ماهیانه یک میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات صنعت پتروشیمی باشد که قسمتی از آن برای خودشان دربخش تامین کالا و خدمت و کاتالیست و سایر نیازمندی هایشان مصرف خواهد شد و بقیه اش به کسانی داده می شود که نیازهایی را دارند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درپاسخ به این پرسش مبنی بر این که به چه دلیل نرخ  فعلی روی گیشه صرافی ها با نرخ ارز پتروشیمی ها در بازار ثانویه تطابق ندارد؛ گفت: آن نرخی که درصرافی ها است، نرخ اسکناس است، یعنی کسانی برای سفر یا تامین نیازهای روزمره شان ارز نیاز دارند که دولت از طریق بانک مرکزی به فکر ساماندهی این افراد است. کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند، باید نوسانات نرخ ارز برایش تعریف شده باشد و این را بازار تعیین می کند.
وی درخصوص تامین ارز کالاهای اساسی نیز گفت: درحال حاضر دو رقم وجود دارد یکی ارز 4200 تومان و دیگری خوراکی که از پتروشیمی ها می گیرند که براساس یک بخشنامه دولت زیر 4هزارتومان است. 
به گزارش کُردپرس به نقل از نبض نفت،وی افزود: ارزی را که دربازار عرضه می کنند، قیمتش همین حاشیه بازار است ولی این که با اینها چه رفتاری بشود،از سیاستهای بانک مرکزی است ولی ما براساس نرخ 3800 تومان خوراک را تامین می کنیم.