انتشار:  سه‌شنبه 17 مهر 1397  ::  13:44   

شورای نگهبان: لایحه ایجاد مناطق تجاری و ویژه اقتصادی مغایر اصل 74 قانون اساسی است

سرویس ایران-  نظر شورای نگهبان درخصوص لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعلام شد.

به گزارش  کرد پرس ، لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که در جلسه یازدهم شهریور ماه نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شده بود . در جلسه یازدهم مهر ماه نود و هفت شورا، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این شورا طی نامه ای نظر خود را اعلام کرد. در نامه شورای نگهبان به مجلس آمده است: «نظر به اینکه لایحه دولت تحت عنوان «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد مناطق آزاد ویژه اقتصادی» تقدیم مجلس گردیده، نه دائمی شدن آن بعلاوه بر اساس مصوبه تعدادی از مواد قانون اصلاح و مواد دیگری هم به آن الحاق شده است و ظاهرا از سوی نمایندگان طرحی نیز در این خصوص تسلیم نگردیده است، لذا تصویب مصوبه به این نحو مغایر اصل 74 قانون اساسی است.»

به گزارش کرد پرس اصل 74 قانون اساسی بیان می کند: لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.