سرویس کردستان
انتشار:  پنج‌شنبه 19 مهر 1397  ::  11:20   

آتشی که می میراند

مرگ تدریجی خاک با آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی

سرویس کردستان- آتش زدن کشتزارها با از بین بردن موجودات ماکرو و میکرو ارگانیسم خاک در طول زمان، باعث فرسایش خاک شده و بهره وری زمین را به شدت کاهش خواهد داد.

به گزارش کردپرس؛ با فرا رسیدن فصل کاشت برخی کشاورزان برای از بین بردن بقایای محصولات کشاورزی اقدام به آتش زدن کشتزارها و مزارع خود می کنند، امری که به نظر آنها مثبت آمده و به حاصلخیز شدن خاک و بهره وری بیشتر محصولات کمک می کند.

موضوعی که البته کارشناسان آن را رد کرده و با بر شمردن برخی فواید کوتاه مدت، در دراز مدت آن را نامطلوب و به شدت آسیب زا می دانند که منجر به فرسایش خاک خواهد شد.

"با آتش زدن خاک، بسیاری موجودات ماکرو و میکرو ارگانیسم موجود در خاک آتش گرفته و از بین می روند". این ها بخشی از گفته های "سروه سدری" است که در رد به آتش کشیدن بقایای کشتزارها بیان می کند.

به گفته وی، برخی موجودات ماکرو همچون کرم خاکی که به مهندسین خاک نیز معروفند و به نفوذپذیری خاک و در نتیجه جذب راحتتر رطوبت و آب کمک می کنند، با آتش زدن زمین از بین می روند.

این کارشناس ارشد خاکشناسی، که در زمینه بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک تخصص دارد، آتش زدن زمین های زراعی به امید از بین بردن حشرات موذی را نقض کرده و وجود آنها را در خاک لازم می داند چرا که به گفته وی برخی بندپایان و حشرات که در خاک زندگی می کنند و ممکن است آفاتی نیز داشته باشند در خاک، تعادل بخشی ایجاد می کنند.

وی همچنین با اشاره به وجود موجودات میکرو ارگانیسمی که با چشم مسلح قابل مشاهده نیستند اشاره کرده و با بیان کارکرد آنها در حفظ آهن، فسفر و سایر مواد آلی مورد نیاز در خاک، وجود این موجودات ریز را فوق العاده مفید می داند.

به گفته این کارشناس، با آتش زدن مزارع پس از چند سال دیگر کشاورزان باید شاهد فرسایش خاک، از بین رفتن ساختمان خاک و پایین آمدن حاصلخیزی خاک باشند.

یکی از مهمترین دلایل کشاورزان برای آتش زدن بقایای محصولات، آماده کردن سریع زمین برای کشت محصول دوم است که البته "سدری" در این خصوص راهکاری ارائه می دهد: "توصیه ما به کشاورزان این است که کاه و کلش را شخم بزنند چرا که کاه و کلش پس از مدتی توسط باکتری های موجود در خاک تجزیه شده و مانع از فرسایش خاک می شوند".

خاک، طلای اول

این کارشناس خاکشناسی، خاک را طلای اول می داند چرا که نیاز غذایی هر بشری داخل خاک است و آب و خاک مهمترین مبحثی است که باید از آن مراقبت نمود تا به دست آیندگان برسد.

اما باید پذیرفت که برای از بین بردن برخی آفات و علف های هرز، کشاورز ناچار به استفاده از سموم آفت کش و انواع کودهای شیمیایی است به همین دلیل برخی کشاورزان یکی از دلایل دفاع از آتش زدن کشتزارها را مبارزه با آفات و عدم استفاده از کودها و سموم شیمیایی عنوان می کنند.

"سروه سدری" در پاسخ به این دفاعیه، می گوید: کارشناسان از برخی از باکتری هایی که درون خاک زندگی می کنند و مفید نیستند، سموم بیولوژیکی تهیه می کنند که ارگانیک بوده و هیچ عوارضی نیز ندارد.

به گفته وی میزان استفاده از سموم بیولوژیکی بسیار کم است، هر چند او نیز دلیل عدم استقبال کشاورزان از این سموم را نمی داند اما بر مفید بودن آن تاکید دارد و می گوید: آلودگی زیست محیطی این سموم بسیار کم است و از لحاظ عملکردی، دو برابر دیگر کودها بهره وری دارد.

 هر چند نباید از این موضوع نیز غافل شد که طبق ماده 19 و 20 قانون هوای پاک آتش زدن مزارع، جرم محسوب می شود و جهاد کشاورزی موظف است که با عامل آن برخورد کند. با این وجود همچنان شاهد آتش زدن مزارعی هستیم که علاوه بر خدشه وارد کردن به چهره زیبای طبیعت، باعث سوزاندن موجودات بی گناهی خواهد شد که نه پای فرار دارند و نه زبان کمک خواهی.

گزارش: ظریفه احمدی