سرویس عراق
آخرین خبرهای عراق
انتشار:  پنج‌شنبه 19 مهر 1397  ::  11:27   

مخالفت احزاب عراقی با تعیین شخصیت های ناشناس در پست های کلیدی دولت

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نماینده جریان حکمت ملی در مجلس عراق از مخالفت احزاب سیاسی با تعیین شخصیت هایی  ناشناس به پست های مهمی در دولت آینده خبر داد.

به گزارش کردپرس ، حسن فدعم در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» با بیان اینکه دولت عادل عبدالمهدی  به دلیل اینکه احزاب سیاسی به  عبدالمهدی اختیارات کاملی برای انتخاب آزادانه اعضاء  توانا برای کابینه اش داده اند،کاملا" با دولت های پیشین عراق متفاوت است ، گفت: احزاب سیاسی با تعیین شخصیت هایی ناشناس  در  پست های مهمی در دولت آینده مخالفند.

فدعم افزود: اقدام عبدالمهدی به نامزدی تعدادی از شخصیت ها از طریق اینترنت برای تصدی منصب وزارتی در عراق ، اقدامی خوب و مثبت است، با اینحال گزینش وزراء کاملا" دشوار خواهد بود، چرا که احزاب سیاسی انتخاب شخصیت های ناشناخته را در کابینه جدید عراق نخواهندپذیرفت.