انتشار:  جمعه 18 آبان 1397  ::  10:14   

کردپرس گزارش می دهد؛

تنها 5 درصد بیکاران کردستان بی سواد هستند

سرویس کردستان - از کل بیکاران استان کردستان تقریبا 94.7 درصد آنان باسواد هستند و فقط 5.3 درصد بی سوادند.

به گزارش کردپرس، بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 جمعیت استان کردستان یک میلیون و 603 هزار و 11 نفر بوده که 83.2 درصد آنان در رنج سنی 10 ساله و بیشتر قرار داشته اند به عبارت دیگر 1میلیون و 333 هزار و 573 نفر در سن کار (10 ساله و بیشتر) بوده اند.

از کل جمعیت 10 ساله و بیش تر استان تعداد 763 هزار و 851 نفر یعنی 57.5 درصد آنان جمعیت غیر فعال بوده و 42.5 درصد از آن که معادل 566 هزار و 752 نفر است را جمعیت فعال استان تشکیل می دهند در واقع سهم 42.5 درصد جمعیت فعال از جمعیت 10 ساله و بیش تر همان نرخ مشارکت اقتصادی است.

بیکاری مهم ترین مسایل اجتماعی است

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان گفت: کار به عنوان اساسی ترین نیاز آحاد شهروندان هر جامعه دارای ارزش بنیادی و محوری است. رفع بیکاری نیز به عنوان یک پدیده اقتصادی همواره از دغدغه های اساسی برنامه ریزان می باشد و کاهش نرخ بیکاری یکی از بارزترین اهداف برنامه ریزان و تصمیم گیران در سطوح ملی و منطقه ای محسوب می شود.

بهرام نصراللهی زاده ادامه داد:  بیکاری یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی است این پدیده اقتصادی و اجتماعی، ناهنجاری های فراوانی را در زمینه های مختلف به دنبال دارد به گونه ای که تاثیرات آن گریبانگیر جامعه در ارتباط با مشکلات دیگری مانند فقر، مهاجرت، ناهنجاری های روانی، ناامنی و سایر آسیب های اجتماعی می شود. علاوه بر آن که جامعه گسترده ی وسیعی از مشکلات اجتماعی فوق را تجربه می کند.بحران بیکاری بدلیل عوارض سوء فردی و اجتماعی نقش منفی بر فرایند توسعه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: رفع معضل بیکاری و کاهش مستمر آن که نتیجه طبیعی اشتغال آفرینی و تولید فرصت های جدید شغلی است نیازمند شناخت دقیق وضعیت متقاضیان شغل و کار و ویژگی های آن هاست بدون تردید اطلاع از ویژگی های متقاضیان شغل مانند سطح سواد، تخصص، مهارت، سن، جنسیت، شهری یا روستایی بودن و ... می تواند راهنمای عمل مناسبی برای برنامه ریزان باشد تا متناسب با ظرفیت های محیطی برنامه های کارآمدی را برای تولید و اشتغال طراحی و اجرا نمایند.

نصراللهی زاده بیان کرد: گزارشی تحت عنوان سیمای بیکاری استان کردستان بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 تهیه شده که می تواند گامی جهت تحقق هدف مذکور باشد. بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 نرخ بیکاری استان کردستان 16.3 درصد بوده است ولی بر اساس طرح یروی کار استان در سال 95. 15.2 درصد و در سال 96 به 13.7 درصد کاهش یافته است.

سواد و میزان تحصیلات بیکاران استان کردستان

از کل بیکاران استان کردستان تقریبا 94.7 درصد آنان باسواد هستند و فقط 5.3 درصد بی سوادند. همچنین نرخ بیکاری جمعیت بی سواد 6.5 درصد است و این در حالی است که نرخ بیکاری در جامعه با سوادان بیش از 2.5 برابر بی سوادان و 17.8 درصد می باشد.

در هردوجامعه شهری و روستایی نیز روال به همین شکل است با این تفاوت که در روستا فاصله بیشتر است بطوریکه نرخ باسوادن در روستا 13.1 درصد بوده که بیش از 3 برابر نرخ بیکاری روستائیان بی سوادان بوده نرخ بیکاری بی سوادان روستایی 4 درصد است. نرخ بیکاری باسوادان شهری 19.6 درصد است که مقداری بیش تر از دو برابر نرخ بیکاری بی سوادان یعنی 9 درصد است.

در جامعه باسوادان استان هر چه تحصیلات بالاتر می رود نرخ بیکاری نیز افزایش می یابد بطوریکه افراد دارای تحصیلات عالی با نرخ بیکاری 22.3 درصد بیشترین نرخ بیکاری و پس از آن دیپلمه ها با نرخ بیکاری 21.5 درصد در جایگاه بعدی و بلاخره افراد در سطح تحصیلات زیر دیپلم با نرخ بیکاری 14.7 درصد به ترتیب بیشترین تا کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند.

در مناطق شهری و روستایی نیز به همین قاعده با افزایش تحصیلات نرخ بیکاری نیز افزایش پیدا می کند با این تفاوت که در مناطق روستایی شدت افزایش نرخ بیکاری بیشتر است بطوریکه نرخ بیکاری افراد روستایی با سطح تحصیلات عالی 28 درصد بوده که بیش از 2.5 برابر نرخ بیکاری افرادی که سطح تحصیلاتشان زیر دیپلم است 10.8 درصد است.

البته هر چند نرخ بیکاری با افزایش تحصیلات بالا می رود ولی تعداد بیکاران که در سطوح تحصیلی زیر دیپلم قرار دارند نسبت به دو گروه دیگر بیشتر است. یعنی از کل بیکاران باسواد استان که 87 هزار و 573 نفر هستند تقریبا 47 درصد آنان یعنی 41 هزار و 19 نفر دارای مدرک زیر دیپلم و 26 درصد آنان دیپلم و 28 درصد آنان که 24 هزار و 130 نفر است تحصیلات عالی دارند.

بررسی ساختار سنی مردان بیکار شهری نشان از بیکاری بیشتر مردان جوان شهری واقع در رنج سنی 15 تا 29 ساله را داشته و از طرفی در بررسی تحصیلات فوق به این نتیجه رسیدیم که بیکاری مردان شهری باسواد بیشتر از بی سوادن در این گروه از جامعه است. پس می توان گفت که در جامعه مورد بررسی عمدتا مشکل بیکاری مربوط به مردان جوان باسواد شهری که در رنج سنی 15 تا 29 سال قرار دارند.

34 درصد جوانان کردستان بیکار هستند

معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان گفت: بنا بر آخرين آمار ارائه شده از سوي مركز آمار ايران در بهار سال ۹۷ نرخ بيكاري استان كردستان ۱۳ درصد است.

مسعود سالمي اظهارداشت: در خصوص بيكاري بيشتر آحاد جامعه ذهنشان تنها درگير نرخ بيكاري مي شود اما بايد به اين نكته توجه داشت كه بيشتر نرخ بيكاري را جوانان تحصيل كرده تشكيل داده اند.

وي با بيان اينكه تعداد جوانان تحصيل كرده بيكار در استان كردستان از افراد مسن بدون تحصيلات عالي و صرفا بي سواد بيشتر است، افزود: از كل بيكاران استان كردستان رقمي نزديك به ۹۵ درصد آنان باسواد و تنها پنج درصد بيسواد هستند و در ميان تحصيل كردگان هرچه سطح سواد بالاتر مي رود نرخ بيكاري نيز افزايش پيدا مي كند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان ادامه داد: متاسفانه نرخ بيكاري جوانان استان كردستان در حال حاضر ۳۴.۵ درصد است كه رتبه ۲۵ كشور را داريم و اين بسيار جايگاه نامناسبي است.

سالمي يادآور شد: در سال ۹۶ و ۹۷ تا امروز ۲۴ طرح آماري در استان كردستان انجام شده كه شاخص ترين آنها در خصوص هزينه درآمد خانوارها، معدن، نيروي انساني و كارگاه هاي صنعتي بوده است.

وي بيان كرد: براساس اطلاعات به دست آمده از اين طرح ها متوسط هزينه هر خانوار شهري در سال ۲۳۱ ميليون ريال است كه جايگاه ۲۶ كشور را داريم و اين در حالي است كه متوسط درآمد هر خانوار شهري در سال ۲۴۹ ميليون ريال است و جايگاه ۳۰ كشوري را داريم.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان گفت: بر اساس اين اطلاعات متوسط هزينه خانوارهاي روستايي نيز ۱۷۹ ميليون ريال در سال است كه جايگاه ۲۱ كشور را دارد و ميزان متوسط درآمد خانوارهاي روستايي در سال ۱۷۳ ميليون ريال است و در اين بخش نيز استان ۲۹ كشور است.

سالمي در پايان اظهارداشت: اميدواريم بر اساس آمار و اطلاعاتي كه داريم بتوانيم در راستاي پيشبرد اهداف و برنامه هاي توسعه اي استان گام برداريم و مديران استان كردستان نيز در اين زمينه هر كمكي بخواهند دريغ نكرده و تمام آمارها را در اختيار آنها قرار مي دهيم.