سرویس کردستان
آخرین خبرهای کردستان
انتشار:  سه‌شنبه 22 آبان 1397  ::  21:43   

نماینده سقز و بانه در مجلس

دانشگاه کردستان به عنوان قطب علمی استان کردستان روز به روز در حال نزول است

سرویس کردستان- نماینده سقز و بانه گفت: متاسفانه دانشگاه کردستان به عنوان قطب علمی استان کردستان وضعیت مناسبی ندارد و از نظر شاخص ها در حال نزول است، همین وضعیت مورد دانشگاه آزاد واحد سنندح و سایر مراکز علمی صادق است و این یک مشکل مهم در کردستان است.

به گزارش کرد پرس، محسن بیگلری در پنجمین جلسه شورای اداری کردستان با بیان اینکه بحث بومی گزینی در کردستان و مناطق محروم باید جدی گرفته شود، گفت: بسیاری از دانشجویان پذیرفته شده این استان توان مالی برای حضور در شهرهای دیگر را ندارند و به همین خاطر از تحصیل باز می مانند.

وی با بیان اینکه دانشگاه کردستان قطب علمی این استان است، افزود: بسیاری از رشته های این دانشگاه کاربردی نیست و با بازار کار مطابقت ندارد ضمن اینکه در چند سال اخیر پیشرفت چشمگیری در این دانشگاه صورت نگرفته و دچار تنزل رتبه نیز شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه پارک علم و فناوری نیز اتفاق مثبتی در کردستان نیفتاده است، گفت: هم اکنون در سقز چیزی به عنوان پارک علم و فناوری وجود ندارد و این ضعف بزرگی در این حوزه محسوب می شود.

اجرایی نشدن مصوبه ساخت دانشکده علوم و فنون در شهرهای سقز و قروه، حذف برخی دانشجویان پذیرفته شده در رشته پزشکی دانشگاه آزاد سنندج و سرگردانی این افراد و عدم تحقق وعده مسئولان دانشگاه در خصوص این دانشجویان از دیگر مواردی بود که بیگلری به آن اشاره کرد.