سرویس کرمانشاه
انتشار:  چهارشنبه 23 آبان 1397  ::  23:46   

سخنگوی شورای شهر جوانرود:

شهردار جوانرود در بازداشت است

سرویس کرمانشاه-  رئیس و سخنگوی شورای شهر جوانرود در گفتگو با خبرنگار کردپرس، بازداشت شهردار جوانرود را تایید کرد.

فریدون ابراهیمی طی مصاحبه با خبرنگار کردپرس گفت: من در محل اداره ی کمیته امداد(محل کارم) بودم کە از طرف دفتر شورا تماس گرفتند و مرا در جریان خبر بازداشت شهردار قرار دادند

وی بیان کرد: پس از شنیدن این خبر بلافاصلە با فرماندار تماس گرفتم. ایشان  بر حفظ ادامه ی فعالیت های خدماتی و عمرانی شهرداری تاکید کرد.

سخنگوی شورای جوانرود گفت: راس ساعت چهار عصر امروز چهارشنبه(۲۴ آبان)،  تشکیل جلسه فوق العاده شورا را اعلام کردیم، ولی متاسفانە با عدم حضور سه عضو شورا، این جلسه به حدنصاب نرسید و به نشست تقریبا مشورتی تبدیل شد.

وی گفت: در جلسه امروز، معاون شهردار، حراست شهرداری و چهار عضو دیگر شورای شهر نیز حضور داشتند.

 ابراهیمی افزود: به معاون شهردار تاکید شد کە امور عمرانی و خدمات شهری را متوقف نکند و فعالیت ها را طبق روال عادی انجام دهد.

ابراهیمی با تقدیر از خبرگزاری کردپرس، اظهار کرد: پس از انتشار خبر بازداشت شهردار جوانرود، تنها رسانەای کە با من تماس گرفتە تا از صحت خبر مطمئن شود کردپرس بودە است

وی افزود: متاسفانە بازار شایعات و ترویج خبر بی منبع در رسانه های فضای مجازی بسیار زیاد شدە است. انتظار می‌رود دوستان رسانەای با انصاف دست بە قلم ببرند.

فریدون ابراهیمی گفت: همەی ما تابع قانونیم و این بازداشت هم قطعا روال قانونی خود را طی می‌کند و بهتر است تا  روشن شدن واقعیت از هرگونە شایعە پراکنی پرهیز کنیم.

کد خبرنگار: ۱۰۳۰٥