سرویس کرمانشاه
انتشار:  چهارشنبه 14 آذر 1397  ::  21:30   

اختراع «ماسک احیا تنفسی با جلوگیری کننده از اسپیراسیون ریوی» در کرمانشاه

سرویس کرمانشاه - «ماسک احیا تنفسی با جلوگیری کننده از اسپیراسیون ریوی» توسط دکتر جواد امینی سامان متخصص بیهوشی، مدیر گروه هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با همکاری رسول کاویان نژاد مدیر گروه بیهوشی دانشکده پیراپزشکی اختراع و در سازمان ثبت اختراعات کشوری ثبت شد.

به گزارش خبرنگار کردپرس به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مخترعان، اهداف ارائه شده در طراحی این ابزار را کاهش دادن ریسک برگشت محتویات معده به داخل دهان و ریه، کاهش ریسک ورود هوا به داخل معده، جلوگیری از عقب افتادن زبان و افزایش تهویه ایمن و موثرتر ریوی بیمار دانستند و تاکید کردند این ماسک در تمامی بیمارستان ها، بخش های بالینی و اورژانس های پیش بیمارستانی کاربرد دارد.

این اعضای هیأت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه این ماسک از 9 بخش تشکیل شده است بیان کردند: بدنه، دهانه، دهانه لوله مری با سرپوش، مجرای لوله ای مری، بالن پیلوت مری، بالشتک بادی، ورودی هوای بالشتک، کاف لوله مری و دهانه لوله به مری از جمله بخش های مختلف این ماسک است.

برقراری راه هوایی و انجام تهویه بوسیله ماسک های تنفسی و بیهوشی یکی از اقدامات بالینی است که در عرصه پزشکی برای رساندن اکسیژن به ریه ها در بیماران با نارسایی و ایست تنفسی انجام می گیرد؛ برای انجام این کار از وسایل و تجهیزاتی مثل ماسک های تنفسی و بیهوشی استفاده می شود که خطراتی مانند ورود هوا به داخل معده و یا عقب افتادن زبان و در نتیجه کاهش تهویه موثر می شود لذا اهداف ارائه شده در طراحی این ابزار کاهش دادن ریسک برگشت محتویات معده به داخل دهان و ریه، کاهش ریسک ورود هوا به داخل معده، جلوگیری از عقب افتادن زبان و افزایش تهویه ایمن و موثرتر ریوی بیمار می باشد.