سرویس ایران
انتشار:  چهارشنبه 19 دی 1397  ::  08:34   

جزئیات سهمیه‌بندی بنزین در سال آینده

سرویس ایران-برنامه پیشنهادی مجلس برای سهمیه بندی بنزین در سال آینده تشریح شد.

به گزارش کُردپرس در جلسه ای که روز گذشته در کمیسیون انرژی برگزار گردید، پیشنهادات مختلف اعضای کمیسیون در بخش انرژی در بودجه سال 98 در کارگروه ویژه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

 یکی از پیشنهادات نمایندگان درباره سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت بود.نمایندگان پیشنهاد کردند که درآمد ناشی از فروش نفت در بودجه سال 98 حذف و تمامی این درآمد به صندوق توسعه ملی واریز شود تا این درآمد صرف پروژه‌های عمرانی، تولید و همچنین ایجاد اشتغال شود.البته برای حذف درآمد نفت از بودجه باید منابعی جایگزین آن شود که حذف معافیت‌های مالیاتی برخی از دستگاه‌ها و اصلاح سیستم اخذ مالیات و غیره را از جمله راهکارهای برای تامین منابع جایگزین نفت در بودجه مجلس مطرح شد.
در این جلسه پیشنهاد اعضای کمیسیون درباره سهمیه‌بندی بنزین در سال آینده مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس بنزین به جای اینکه به خودروها تعلق بگیرد به افراد تعلق می‌گیرد که این پیشنهاد نیز در حال ارزیابی و بررسی است.