سرویس کرمانشاه
آخرین خبرهای کرمانشاه
انتشار:  پنج‌شنبه 18 بهمن 1397  ::  19:22   

برای مقابله با ایجاد بازار سیاه از 21 بهمن در کرمانشاه اجرا می شود؛

خرید گوشت قرمز دولتی با کارت ملی

سرویس کرمانشاه -  برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ی سوداگران و سودجویان، از یکشنبه 21 بهمن ماه گوشت دولتی توزیع شده با نرخ دولتی در کرمانشاه سهمیه بندی می شود. جهت دریافت سهمیه برای هر نفر، ارائه‌ی کارت ملی الزامی است.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار کردپرس با اعلام این خبر گفت: برای نظم بخشیدن به توزیع گوشت قرمز دولتی و جلوگیری از تشکیل بازار سیاه و کوتاه کردن دست سودجویان، از یکشنبه 21 بهمن عرضه‌ی گوشت با نرخ دولتی فقط از طریق کارت ملی به افراد صورت می پذیرد و هر فرد بالای 18 سال می توانددر ماه تنها یک سهمیه دریافت کند و در این یک ماه اجازه‌ی خرید گوشت سهمیه ای از هیچ فروشگاه دیگری را ندارد.

پرویز اسماعیلی فر اظهار کرد: اجرای این سیستم در 12 شعبه‌ی فروشگاه افق کورش اجرا می شود و از این زمان به بعد خرید گوشت با نرخ دولتی تنها با کارت ملی امکان پذیر است.

وی بیان کرد: پس از رفع نواقص این طرح در روز یکشنبه و ثبات آن، از روز سه شنبه در مابقی فروشگاه های زنجیره ای که مجهز به فروش مکانیزه هستند نیز این طرح اجرا می شود.

اسماعیلی فر افزود: مرحله‌ی اول طرح در 40 فروشگاه شهر کرمانشاه اجرا می شود و سپس در شهرستان های دیگر هم اجرا خواهد شد.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه با اشاره به فراهم شدن مقدمات اجرای این طرح در فروشگاه ها گفت: نرم افزاری در رایانه‌ی فروشگاه های افق کورش که عرضه‌ی گوشت قرمز با نرخ دولتی دارند، نصب شده است. همچنین به باقی فروشگاه ها نیز اعلام شده برای مشارکت به رایانه و امکانات دسترسی به اینترنت مجهز شوند.

اسماعیلی فر با تأکید بر اینکه این طرح به صورت موقت اجرا می شود و هدف اصلی پیاده کردن سیستمی است که تنها سرپرستان خانوار بتوانند به گرفتن سهمیه اقدام کنند، اظهار کرد: هنوز نتوانسته ایم لیست سرپرستان خانوار را از سازمان هدف مندی یارانه ها دریافت کنیم و این سامانه به ثبت احوال متصل نشده است، لذا مقرر شده است تا آن زمان برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه به صورت موقت طرح کارت ملی را پیاده کنیم.

وی بیان کرد: هم اکنون یک عده فرصت طلب با ایجاد بی نظمی و برهم زدن صف دریافت اقلام دولتی قصد دارند صف ها را طوری شلوغ و بهم ریخته می کنند که افراد دیگر مجال ورود نداشته باشند.