انتشار:  چهارشنبه 22 اسفند 1397  ::  16:51   

نماینده سقز و بانه:

نگرانی نمایندگان کردستان در انتخاب مدیرکل راه و شهرسازی

سرویس کردستان- اداره کل راه و شهرسازی کردستان به عنوان یکی از نهادهای مهم حوزه عمرانی استان بیش از پنج ماه است که مدیر کل ندارد و به وسیله سرپرستی که همزمان معاون امور عمرانی استاندار کردستان است، اداره می شود.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبر نگار کرد پرس در این باره می گوید: استاندار به شدت پیگیر موضوع انتخاب  مدیر کل برای راه و شهرسازی استان کردستان است و مجمع نمایندگان هم در این خصوص دو جلسه برگزار  و چند نفر را هم معرفی کرده است.

محسن بیگلری با اشاره به اینکه سرپرست کنونی این اداره کل همزمان معاون امور عمرانی استاندار کردستان هم است، تاکید می کند: هر فردی توانایی قبول تنها یک مسئولیت را دارد که در حال حاضر هم فرد جدیدی از سوی مجمع نمایندگان استان معرفی شده  است.

وی  با بیان اینکه ما نمایندگان هم در خصوص انتخاب مدیر کل راه و شهرسازی استان نگرانی هایی داریم  و معتقدیم که این اتفاق باید قبل از سال انجام شود، خاطرنشان می کند: این حکم برعهده  وزارت راه و شهر سازی است  وباید وزیر با هماهنگی  مجمع نمایندگان و استانداری  به یک نظر واحد برسند  تا فرد مورد نظر انتخاب شود.

بیگلری درباره گزینه های پیشنهادی برای مدیر کل راه و شهر سازی می گوید:  از تمام گزینه های پیشنهادی فقط یک گزینه بررسی شده و گزینه های قبلی بنا به دلایلی به نتیجه نرسیده است .