انتشار:  جمعه 2 فروردین 1398  ::  12:05   

عضو رهبری اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد:

دشواری فعالسازیی ریاست اقلیم کردستان به دلیل کشمکش های داخلی حزب دمکرات

سرویس عراق و  اقلیم کردستان – یکی از اعضای رهبری اتحادیه میهنی کردستان پیچیدگی به نتیجه رسیدن فعال سازیی منصب ریاست اقلیم کردستان را به کشمکش های داخلی حزب دمکرات کردستان مرتبط دانست.
 

به گزارش کردپرس، آریز عبدالله از اعضای رهبری اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) در گفتگو با بخش کردی صدای آمریکا، گفت: فعال سازیی نهاد و منصب ریاست اقلیم کردستان با کشمکش ها و مشکلات داخلی حزب دمکرات کردستان (پارتی) مرتبط است، دلیل رضایت دادن به انتخاب رئیس اقلیم کردستان در پارلمان نیز قصد این حزب برای حل و فصل مشکلات و کشمکش های داخلی است و فعال سازیی ریاست اقلیم کردستان چنان ساده و آسان نیست که حزب دمکرات درباره آن صحبت می کند.

وی افزود: باید این سوال را مطرح کرد که اختیارات ریاست اقلیم کردستان و پست معاونت وی چه خواهد بود، این که گفته می شود ریاست اقلیم کردستان فعال شود دلیل بر این نیست این امر به سادگی ممکن باشد.

عضو رهبری حزب اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد: جنبش تغییر در امضای توافق بر سر فعال سازیی ریاست اقلیم کردستان تعجیل کرد. این موضوع با سیستم حاکمیتی اقلیم کردستان ارتباط دارد. ما چندین سال است که خواستار نظام پارلمانی برای اقلیم کردستان هستیم.

آریز عبدالله تصریح کرد: این که رئیس اقلیم کردستان در پارلمان انتخاب شود، دلیل بر این نیست که نظام حاکمیتی اقلیم کردستان تبدیل به نظام پارلمانی شده است. یکی از اصول نظام پارلمانی، انتخاب رئیس اقلیم کردستان در پارلمان است، اصل دیگر، اختیارات تعیین شده برای ریاست اقلیم کردستان است؛ هم اکنون ما شاهد وجود مشکلی میان دولت و نهاد ریاست اقلیم کردستان در حوزە اختیارات هستیم.

عضو رهبری اتحادیه میهنی خاطرنشان ساخت: در اقلیم کردستان آن چنان که تلاش می شود مناصب برای شخصیت ها تعریف و تعیین شوند، تلاشی برای نهادینه کردن مناصب و سیستم حاکمیتی و تعیین شخصیت شایسته و توانمند برای مناصب نشده است.

آریز عبدالله درباره احتمال تشکیل دولت از سوی حزب دمکرات بدون حضور اتحادیه میهنی ، گفت: اتحادیه میهنی در دولت حضور داشته باشد یا نە، بر تقسیم اختیارات دولتی میان استاندارها، فرمانداران و تفویض اختیار به نهادهای محلی تاکید دارد، ما مایل به حضور در دولت هستیم؛ در غیر این صورت اگر حزب دمکرات با جنبش تغییر و دیگر احزاب قصد تشکیل دولت را دارد، این گوی و این میدان.

عضو رهبری اتحادیه میهنی آشکار ساخت که جریان حاکم و پرنفوذ در این حزب بر این امر پافشاری می کند که نباید شروط تعیین شده از سوی حزب دمکرات را پذیرفت. دلیل این امر نیز هزینه هایی است که حزب در ائتلاف با پارتی داده است و همچنین مواضع و رویکرد این حزب در مقابل اتحادیه میهنی در گذشته و حال.