انتشار:  چهارشنبه 1 خرداد 1398  ::  15:40   

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

سال گذشته مشکلی در زمینه بیماری های منتقله از آب نداشتیم

سرویس کرمانشاه- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: با اجرای برنامه عملیاتی ارتقای سلامت آب آشامیدنی در سال 97، مشکلی در زمینه همه گیری ناشی از بیماری های منتقله از طریق آب در استان نداشتیم.

دکترابراهیم شکیبا با اشاره به نقش و اهمیت آب آشامیدنی در انتقال بیماری های واگیر گفت: سال گذشته گروه سلامت محیط معاونت بهداشتی با هدف پیشگیری از همه گیری های ناشی از آب و ارتقای بهداشت آن، به تدوین و اجرای برنامه عملیاتی ارتقای سلامت آب آشامیدنی اقدام نمود که خوشبختانه در این راستا افعالیت های مطلوبی در زمینه شاخص های کنترل کیفی آب شرب داشتیم.

وی افزود: طی این اقدامات تعداد کلرسنجی آب آشامیدنی شهری  با 33 درصد رشد نسبت به سال 96 به 63153 مورد رسیده است.

دکتر شکیبا با بیان اینکه تعداد کلرسنجی آب آشامیدنی روستایی در سال97،  152 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است گفت: در سال 97 تعداد  75608 کلرسنجی آب آشامیدنی روستایی داشته ایم.

وی بیان کرد: تعداد نمونه برداری باکتریولوژیک آب آشامیدنی شهری در سال 97 نیز با 50 درصد رشد به 4079 نمونه و آب آشامیدنی روستایی با 10 درصد رشد نسبت به سال 96 به 1066 نمونه در سال رسیده است.

به گفته شکیبا، تعداد نمونه برداری مواد معدنی سمی و غیر سمی هرکدام با  رشد صد در صدی به ترتیب به 996 و 2038 نمونه در سال 97 رسیده است.

رئیس مرکز بهداشت استان سامانه های آبرسانی شهری و روستایی را نیز مورد ارزیابی قرار داد و گفت: تعداد بازدید از سامانه های آبرسانی شهری نیز نسبت به سال 96 به ترتیب با 20 درصد و 40 درصد رشد همراه بوده است.

دکتر شکیبا همچنین افزود: تعداد موارد کدورت سنجی آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی در سال 97 به ترتیب رشد 30 و 150 درصدی را داشته است.

وی ضمن ابراز خرسندی از انجام این اقدامات گفت:  این فعالیت ها موجب شد سال گذشته در زمینه همه گیری ناشی از بیماریهای منتقله از طریق آب در استان مشکلی نداشته باشیم.