انتشار:  پنج‌شنبه 2 خرداد 1398  ::  13:31   

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا

سرویس کرمانشاه- نام دکتر رضا همتی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار کردپرس، بر اساس آخرین نتایج منتشر شده در تاریخ نهم ماه مِی سال 2019  توسط پایگاه ESI، نام دکتر رضا همتی عضو هیأت علمی جوان گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی کرمانشاه، در فهرست یک درصد دانشمندان برتر جهان در دسته موضوعی مهندسی قرار گرفت.

زمینه اصلی تحقیقاتی ایشان انرژی های تجدید پذیر و مدیریت انرژی در سیستم های قدرت است که بر اساس اطلاعات پایگاه Web of Science تا کنون 985 استناد به نتایج این تحقیقات صورت گرفته است.

پایگاه استنادی کلاریویت آنالیتیکس (Clarivate Analytics) هر دو ماه یکبار به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر می پردازد که این اطلاعات در پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI)، منتشر می گردد. این فهرست بر اساس فعالیت ده سال اخیر پژوهشگران تنظیم و هر دو ماه یک بار به روز رسانی می شود. معیار انتخاب دانشمندان برتر، تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آن‌ها در رشته و دسته های موضوعی بیست و دو گانه مورد ارزیابی توسط پایگاه ESI است. پژوهشگران بر اساس تعداد استناد مرتب سازی و یک درصد برتر در هر دسته ی موضوعی معرفی می شوند.