سرویس کرمانشاه
انتشار:  یک‌شنبه 26 خرداد 1398  ::  13:50   

ساماندهی آرامگاه سردار بزرگ مشروطه یارمحمدخان کرمانشاهی

سرویس کرمانشاه- استاندار كرمانشاه گفت: ساماندهی آرامگاه سردار یارمحمدخان مطالبه جدی کرمانشاهیان است.

به گزارش خبرنگار کردپرس، هوشنگ بازوند در نشست هم اندیشی برای ساماندهی آرامگاه یارمحمدخان کرمانشاهی سردار بزرگ مشروطه که با حضور معاون عمرانی استاندار، مدیران حوزه شهری و چهره های فرهنگی و رسانه ای کرمانشاه برگزار شد؛ اظهار داشت: ساماندهی آبرومندانه آرامگاه یارمحمدخان کرمانشاهی سردار بزرگ مشروطه یک مطالبه جدی از سوی کرمانشاهیان است.

وي افزود: بزرگان شهر و چهره های علمی، فرهنگی، ادبی و هنری شهر و مردم به شکل جدی خواهان ساماندهی آرامگاه این چهره برجسته تاریخ کرمانشاه هستند.

بازوند بیان کرد: این شخصیت ها مفاخر کرمانشاه و ایران هستند و نباید اجازه دهیم به آسانی فراموش شوند.

مقام عالي استان تصريح كرد: اخیراً بازدیدی از آرامگاه یارمحمدخان داشتم. متاسفانه آرامگاه این سردار بزرگ مشروطه خیلی مظلومانه در گوشه ای افتاده است که برایم بسیار تاثربرانگیز بود.

وي اظهار داشت: مردم کرمانشاه دوست دارند آرامگاه سرداران بزرگ خود را در یک مکان آبرومندانه ببینند لذا از دانشگاه علوم پزشکی انتظار می رود به احترام این چهره برجسته تاریخ کرمانشاه و توسعه شهر با  ازخودگذشتگی این مکان را برای ایجاد یک مجموعه فرهنگی به همه مردم کرمانشاه هدیه کند و  هفته آینده در این زمینه با دکتر نمکی وزیر بهداشت دیدار خواهم داشت.

 بازوند افزود: در گام اول در سال ۹۸ مبلغ ۲ میلیارد تومان برای احیای آرامگاه یارمحمدخان اختصاص می دهیم.