انتشار:  دوشنبه 27 خرداد 1398  ::  15:54   

مادر کردستانی با فداکاری از خون فرزندش گذشت

سرویس کردستان- مادری کردستانی که حدود هشت سال پیش فرزندش را در یک نزاع دسته جمعی از دست می دهد امروز از خون فرزندش گذشت و جانی دوباره به جوانی دیگر بخشید.

به گزارش خبرگزاری کُردپرس، خداوند در آیه 178 سوره بقره، عفو و گذشت به ویژه در حال قدرت بر انتقام ومجازات را می ستاید و بر کسانی که در حال قدرت و توان از حق خویش می گذرند و با بزرگواری چشم بر مجازات می بندند آفرین می فرستد وآن را بعنوان امری معروف وهنجاری پسندیده ونیکو مورد تشویق قرار می دهد.  در راستای عمل به آیه قرآن کریم مادر کردستانی  امروز با فداکاری از خون فرزندش گذشت و جانی دوباره به جوان خانواده ای دیگر بخشید.

عضو  شورای صلح استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار کُردپرس درباره جزئیات این خبر اظهار داشت: حدود هشت سال پیش در نزاعی دسته جمعی، جوانی 17 ساله اقدام به قتل جوانی هم سن و سال خود می کند و به همین دلیل در دادگاه محکوم به قصاص محکوم می شود.

اسعد ورمزیار ادامه داد: امروز دوشنبه 27 خرداد 98 پس از حدود هشت سال، شرایط اجرای قصاص «ع.ح» در زندان سنندج فراهم شده بود که با حضور اعضای شورای صلح استان، معتمدین و چهره های شاخص و مردمی شهر و بخشندگی مادر مقتول زندگی دوباره به قاتل بخشیده شد.

به گفته اسعد ورمزیار، شورای صلح استان که زیرنظر دادگستری و اداره کل زندانها است طی چهار سال گذشته با میانجیگری برای 24 نفر محکوم به قصاص، رضایت شاکی را جلب کرده و جانی دوباره به آنها بخشیده است.

او با تاکید بر اینکه شورای صلح در هر قتلی برای رضایت شاکیان میانجی گری نمی کند، یادآور شد: شورای صلح در قتل هایی که منجر به جریحه دار شدن افکار عمومی و جامعه می شود، ورود پیدا نمی کند و  در قتل هایی اقدام به میانجیگری می کند که آنی بوده و به دلیل عصبانیت لحظه ای اتفاق افتاده است.